Pass

Vid ambassaden i Kuala Lumpur finns inte möjlighet att ansöka om ordinarie pass.

För att ansöka om nytt ordinarie pass kan ansökan lämnas in i ex.vis Singapore, Bangkok eller annan ambassad i regionen.

Passet kan lämnas ut vid ambassaden i Kuala Lumpur mot en avgift om 150 kr omräknat till lokal valuta.

Ambassaden kan utfärda provisoriskt pass om ditt ordinarie pass förkommit eller stulits. Klicka på länken till höger.

 

 För information om spärrning av VISA/MasterCard se:
> Stulet eller förlorat bank-/kreditkort