Personbevis

Utdrag ur folkbokföringen - personbevis

Personbevis kan beställas från Skatteverket, per telefon +(00)46 8 56485160 eller genom att besöka deras hemsida på
www.skatteverket.se.