Nyfödda barn/Samordningsnummer

Att få barn är en spännande händelse i livet. Att få barn i utlandet kan ge upphov till extra frågor och därför har vi samlat information om medborgarskap, folkbokföring och personnummer för barn på denna sida.

Medborgarskap

När ett barn registreras i folkbokföringen bedömer Skatteverket barnets medborgarskap enligt följande regler:

Ett barn fött efter 1 april 2015  blir automatiskt svensk medborgare om någon av föräldrarna är svensk medborgare, oavsett om barnet föds i Sverige eller utomlands, och oavsett om föräldrarna är gifta eller inte.

För barn födda före 1 april 2015  gäller följande:

 • Ett barn till en svensk mamma blir svensk medborgare vid födseln, oavsett om det föds i Sverige eller utomlands. 
 • Ett barn till en utländsk mamma och en svensk pappa som är gifta med varandra blir svensk medborgare vid födseln, oavsett om det är fött i Sverige eller utomlands. 
 • Ett barn till en utländsk mamma och en svensk pappa som inte är gifta med varandra blir svensk medborgare vid födseln om barnet föds i Sverige. 
 • Ett barn fött utomlands med en utländsk mamma och en svensk pappa som inte är gifta med varandra blir automatiskt svensk medborgare om föräldrarna senare gifter sig, förutsatt att pappan kan uppvisa bevis för att han var svensk medborgare när barnet föddes.
 • Ett barn fött utomlands med en utländsk mamma och en svensk pappa som inte är gifta med varandra blir inte automatiskt svensk medborgare. Barnets pappa kan då lämna in en anmälan om svenskt medborgarskap för barnet. Anmälan görs på blanketten 321011, och kan göras antingen direkt till Migrationsverket eller lämnas in på konsulat eller ambassad. Avgiften är 175 SEK.

Läs mer om reglerna för medborgarskap på Skatteverkets och Migrationsverkets webbplatser:

Skatteverket

Migrationsverket

Folkbokföring: Om ni EJ avser att ansöka om svenskt pass till ert barn

Eftersom folkbokföringen i Sverige inte automatiskt får reda på att barnet är fött är det viktigt att anmäla födseln till svenska Skatteverket. Det görs på blanketten ”Anmälan Namn” (SKV 7750). Skicka blanketten direkt till Skatteverket tillsammans med ett födelsebevis och kopior på föräldrarnas pass.

Samordningsnummer/Personnummer: Om ni avser att söka svenskt pass till ert barn

Samordningsnummer utställs istället för personnummer för svenska medborgare som varken är eller har varit folkbokförda i Sverige. Samordningsnummer söks endast i de fall som föräldrarna har för avsikt att söka svenskt pass för sitt barn.

Följande handlingar krävs vid ansökan av samordningsnummer:

 • Båda föräldrarnas pass eller giltig svensk fotolegitimation
 • Födelsebevis i original, där båda föräldrarnas namn framgår
 • Vigselbevis, om ni är gifta
 • Personbevis (föräldrarnas/föräldern, dvs de/den som är svensk(a) medborgare) från Skatteverket, max en månad gammalt

Ring Skatteverket +46 8 564 851 60 eller beställ via Skatteverkets hemsida, vilket brukar ta 3-4 dagar.

 • Om modern är svensk medborgare och skriven i Sverige men föder barn utomlands skall även ett havandeskapsbevis (läkare/motsv. skall intyga att modern burit barnet) lämnas in.

Ansökan är kostnadsfri.

Observera att:

 • Handläggningstiden för samordningsnummer hos Skatteverket kan uppgå till cirka 6-8 veckor.
 • När samordningsnumret är klart ska en passansökan ske inom tre (3) månader. Om passansökan inte sker inom denna tid kan samordningsnumret makuleras.