Levnadsintyg

Du som bor utomlands och får pension från Sverige får årligen ett levnadsintyg skickat till dig. Levnadsintyget är ett sätt för dig som är bosatt utanför Sverige att intyga för till exempel Pensionsmyndigheten att du fortfarande är vid liv.

När du har fått ditt levnadsintyg kan du vända dig till en svensk ambassad eller svenskt konsulat för att få det intygat. Du måste ta med levnadsintyget, giltig identitetshandling och personligen inställa dig på myndigheten. Mer information finner du på Pensionsmyndighetens hemsida http://www.pensionsmyndigheten.se/Levnadsintyg.html