Återflytt från utlandet

Återflytt till Sverige från utlandet.

Bor du utomlands och funderar på att flytta hem igen? Det finns mycket att tänka på vid återflytt.

Föreningen Svenskar i Världen är en lobbygrupp för utlandssvenskars intressen. På deras hemsida finns diskussionsforum, länkar till svenska organisationer runtom i världen och information från jurister och konsulter avseende utlands- eller återflytt.
www.sviv.se

SWEA, Swedish Women's Educational Association, är en global ideell förening för svensktalande kvinnor som är eller har varit bosatta utomlands. I Sweaguiden finns information om att flytta tillbaka till Sverige.
Sweaguiden

Utlandssvensk.net är en sida skapad av Europeiska försäkringsmäklarna och riktad till hemflyttande svenskar
www.utlandssvensk.net