Allmänna råd inför utlandsresan

På UD:s webbplats finns information om vad ambassaderna och konsulaten kan hjälpa till med och vad resenären bör tänka på inför resan.
> www.ud.se/resklar

 • Teckna en reseförsäkring eller kontrollera att du har en hemförsäkring med reseskydd innan resan börjar. Om du ska vara borta längre än de 45 dagar reseskyddet täcker, måste du förlänga det.

 • Ha ett giltigt pass. Kontrollera att passets giltighetstid inte har gått ut eller går ut under resans gång. I många länder, speciellt i Asien, krävs att passet är giltigt sex månader vid in- och utresan.

 • Ta reda på om visering behövs till landet du ska resa till.

 • Kontrollera om du behöver vaccinera dig i god tid före utresan.

 • Gör kopior på alla värdehandlingar som pass, visering, biljetter, försäkringar, kreditkort med mer. Lämna en uppsättning hemma hos familjen och förvara en annan i din packning, separat från originalen. Tänk på att ett svenskt pass är mycket stöldbegärligt.

 • Ha telefonnummer till svenska ambassaden i landet du ska besöka, spärrservice, försäkringsbolagets alarmcenter och andra viktiga telefonnummer sparade.

 • Se till att någon där hemma har din färdbeskrivning och håll regelbunden kontakt med dina anhöriga.

 • Kontakta ambassaden eller närmaste konsulatet i landet där du befinner dig om det blir krig eller kris, eller om en naturkatastrof eller större olycka inträffar. Har du försäkring, kontakta försäkringsbolagets alarmcentral.

 • Kontakta dina anhöriga i en krissituation.

 • Ta aldrig med paket eller väskor med okänt innehåll när du ska passera en gräns. Lämna aldrig ditt baggage utan uppsikt.

 • När du är gäst i ett annat land – tänk på att rätta dig efter landets sedvänjor och lagar. Svensk lag gäller bara i Sverige!

 • Läs reseinformation om landet på
  > Svenska utlandsmyndigheters webbplatser