Praktiktjänstgöring vid Sveriges Ambassad

Sveriges ambassad i Kuala Lumpur välkomnar nu ansökningar inför vårterminen 2018.

Ambassaden i Kuala Lumpur kan erbjuda en stimulerande praktikperiod som ger inblick i många delar av vår verksamhet. Ambassaden täcker ett stort verksamhetsområde i vilket ingår politiska, handelspolitiska och näringslivsfrämjande frågor, press/information/kultur, inklusive Sverigefrämjande, samt rättsliga frågor och konsulära ärenden. Fokus för ambassadens verksamhet är handels- och Sverigefrämjande.

Sökande
Bland praktikantens arbetsuppgifter ingår att ta fram underlag för ambassadrapporter, delta i och rapportera från konferenser i Kuala Lumpur å ambassadens vägnar, delta i förberedelserna för främjarevents, bidra till ambassadens arbete med offentlig diplomati bl.a. via ambassadens sociala media, skriva viss egen rapportering samt i övrigt följa ambassadens verksamhet.  En av arbetsuppgifterna blir att bidra till ambassadens arbete med offentlig diplomati bl.a. via sociala medier.

Praktikanten ska ha ett brett och särskilt intresse för internationella frågor, vara van vid självständigt arbete och vara socialt utåtriktad. Arbetet kräver mycket god förmåga att uttrycka sig samt skriva på såväl svenska som engelska. Du bör ha genomfört större delen av ett program med statsvetenskaplig, juridisk, förvaltningsrättslig eller ekonomisk inriktning.

Svensk medborgare (dubbelt medborgarskap är i princip inget hinder), godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll och att ditt universitet eller högskola står som huvudman är ett krav för praktiktjänstgöring.  
Ambassaden är därmed inte formell arbetsgivare. Om praktiken inte ingår i universitetets eller högskolans ordinarie utbildningsprogram krävs att respektive institution/fakultet intygar praktikens relevans för studentens utbildning.

För mer information om ambassaden, besök gärna vår hemsida på www.swedenabroad.com/kualalumpur

Praktikperiod
Ca 20 veckor, exakt tidsperiod bestäms direkt mellan praktikanten och ambassaden.

Försäkring
Praktikanten skall vara försäkrad, t.ex. genom "Student UT", via sitt universitet/högskola, annan huvudman eller i egen regi, vilket måste dokumenteras.

> Se Kammarkollegiet.se för mer information om försäkringar

Ersättning
Praktiken är oavlönad och finansieras med studiemedel men den är meriterande för akademiska poäng – och därmed studiemedelsberättigande – vid flertalet lärosäten. Praktikanten ansvarar själv för att ordna med resor och bostad och bekosta dessa. Praktikanten betalar också för sitt uppehälle i övrigt.

Ansökan
Välkommen med din ansökan inklusive CV och studieintyg (motsv) där antalet poäng m m framgår. Ansök via vårt rekryteringsverktyg på  regeringen.se

Frågor
Har du frågor om praktiken på ambassaden kan du vända dig till Ola Pihlblad på ola.pihlblad@gov.se

Sista ansökningsdag
Ansökningstiden för VT2018 har gått ut. Vänligen håll utkik efter annonsering för HT2018 under våren 2018.