Svenska föreningar

På den här sidan presenteras svenska föreningar eller föreningar med anknytning till Sverige som finns representerade i Malaysia.

MASBA – Malaysian Swedish Business Association

MASBA är en idéell förening och en av de svenska utländska handelskamrarna. MASBAs främsta funktion är att verka som ett forum för malaysiska och svenska företag för att diskutera gemensamma intressen och knyta kontakter dem emellan.
E-post: swebiz@tm.net.my
Websida: MASBA

Svenska skolföreningen i Kuala Lumpur

Skolföreningen i Kuala Lumpur tillhandahåller kompletterande svenskunder-
visning för barn i årskurs 1-6.

För information se föreningens hemsida: www.svenskaskolankualalumpur.com där alla kontaktpersonframgår eller skicka e-post till: info@svenskaskolankualalumpur.com                                

SWEA – Swedish Women's Educational Association

SWEAs syfte är att värna om det svenska språket, stödja och sprida kännedom om svensk kultur och svenska traditioner, förmedla personliga och professionella kontakter, samt etablera ett nätverk Sweor emellan över hela världen. Idag finns SWEA i 35 länder, på sex kontinenter och har cirka 8 000 medlemmar. Lokalt anordnars intressanta program såsom föredrag, utflykter, studiebesök.

Organisationens betydelse för den svenska industrins verksamhet utomlands ökar ständigt. SWEA samarbetar med bl a Svenskt Näringsliv. Många upplever hemflytten, kanske efter många år utomlands, som mycket arbetsam på flera plan. Att bli välkomnad av Sweor, som själva gått igenom och lärt av denna process, känns tryggt och uppmuntrande. För hemvändande Sweor står de svenska avdelningarna beredda med stöd och råd.

Kontaktperson Anki Cederkvist                
                                        
E-post:sweaklordf@gmail.com, anki@cederkvist.se
Websida: SWEA

Svenskar i Världen (SVIV)

Svenskar i Världen är en ideell, oberoende organisation som sedan 1938 verkar för utlandssvenskarnas bästa genom att bevaka informera och påverka. Vi har en unik roll som representant för de drygt 660 000 svenskarna som arbetar, studerar eller av andra skäl bor utomlands, samt de ytterligare hundratusentals som har bott eller kommer att bo utomlands.

Under 2015 har SVIV gjort en kartläggning av utlandssvenskar som du kan läsa mer om på http://www.sviv.se/uppdrag/politik-paverkan/kartlaggningen/


Organisationen Svenskar i Världen
Box 5501
SE-114 85 Stockholm
E-post: svenskar.i.varlden@sviv.se
Websida: SVIV

För mer information kontakta ombudet i Malaysia:
Bo Jeansson
Tel: +60 (0)12 339 5289
E-post: bo.jeansson@spray.se

Svenska kyrkan i Singapore

Svenska kyrkan i Singapore har som uppgift att också bistå de svenskar som bor och arbetar i KL. Med viss regelbundenhet reser vi upp från Singapore för att hålla gudstjänst, dop, välsignelse av ingånget äktenskap, men vi försöker även ordna sammankomster i samband med större högtider. Sedan många år får vi lov att använda St Andrews Presbyterian church för våra besök.http://standrewschurch.org.my/

Känner du dig ensam, har problem eller bara vill prata med någon finns det alltid möjlighet att ringa kyrkan på +65 9641 9121.  

För mer information om kyrkans aktiviteter samt kontaktuppgifter, besök
Websida: www.svenskakyrkan.se/singapore