Söka uppehållstillstånd för att studera i Sverige

Om du ska studera i Sverige under längre tid än tre månader och inte är EU-medborgare behöver du ha ett uppehållstillstånd. Vi har inte heller möjlighet att stämpla dokument eller utfärda intyg rörande dessa ärenden.

På Migrationsverkets webbplats finns information om vad om krävs för att få uppehållstillstånd samt möjlighet att göra en webbansökan i de flesta typer av ärenden.

Migrationsverkets webbplats

Den som söker tillstånd via webben för att få studera i Sverige behöver oftast inte besöka en svensk ambassad.

Om det visar sig att du behöver besöka en svensk ambassad ska du vända dig till någon av dessa, om du bor eller vistas lagligen inom Schengenområdet:

Sveriges ambassad i Athen

Sveriges ambassad i Berlin

Sveriges ambassad i Madrid

Sveriges ambassad i Paris

Sveriges ambassad i Rom

Sveriges ambassad i Köpenhamn tar inte emot ansökningar eller handlägger ärenden om uppehållstillstånd. Vi har inte heller möjlighet att stämpla dokument eller utfärda intyg rörande dessa ärenden.

Navigation

Top