Bestämmelser för ansökan om visum, uppehålls- & arbetstillstånd

Ambassaden i Köpenhamn tar inte emot ansökningar om visum, uppehålls- och arbetstillstånd. Vi har inte heller möjlighet att stämpla dokument eller utfärda intyg rörande dessa ärenden.

Den som söker tillstånd via Migrationsverkets webbplats för att få studera eller arbeta i Sverige behöver oftast inte besöka en svensk ambassad.

Man ansöker även via webben om tillstånd för att få flytta till en anhörig i Sverige, men som ett led i utredningen krävs ett besök på en ambassad. Den som söker ska då vända sig till någon av dessa ambassader: Aten, Berlin, Madrid, Paris eller Rom. 
 
Det är förhållandevis få som söker uppehålls- och arbetstillstånd till Sverige från ett land inom Schengen*. Ännu färre söker visum, eftersom ett visum utfärdat av en Schengenstat normalt sett även gäller i Sverige. Dessutom finns en hel del service på internet. På Migrationsverkets webbplats finns information om vad om krävs för att få visum, uppehålls- eller arbetstillstånd samt möjlighet att göra en webbansökan i de flesta typer av ärenden.

Migrationsverkets webbplats
 
* Schengenområdet består av följande EU-länder: Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. Dessutom har Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz — som inte är EU-länder — anslutit sig till Schengensamarbetet.



Navigation

Top