Vigsel i Danmark

Sveriges ambassad i Köpenhamn kan inte förätta vigsel. Vigsel kan ske inför präst vid Svenska Gustafskyrkan, inför dansk borgerlig vigselförrättare på Rådhuset eller inför dansk präst i danska kyrkan.

Vigsel i Svenska Gustafskyrkan

Beträffande vigsel i Svenska Gustafskyrkan kan upplysningar lämnas av sekreteraren på pastorsexpeditionen:

Svenska Gustafskyrkan
Folke Bernadottes Allé 4
DK-2100 København Ø
Danmark

Tel: +45-33 15 54 58
tisdag - torsdag 10:30-13:00
fredag  14:00-16:00
lördag  10:30-13.00          
ingen lunchstängt.

> Svenska Gustafskyrkans webbplats

Vigseln är avgiftsbelagd.

Vigsel på Rådhuset

Vid vigsel på Rådhuset gäller att följande ska vara Köpenhamns Rådhus tillhanda senast 4 veckor (kan räcka med 2 veckor under lågsäsong) före vigseln (6 veckor om vigsel på en lördag):

  • Personbevis från Skatteverket på folkbokföringsorten för båda parter med uppgift om civilstånd (och ev. anteckning om skilsmässodatum för den som tidigare varit gift, annars separat skilsmässodom med lagakraftsbevis).

  • Intyg från Skatteverket om hindersprövning (om båda parter är svenska medborgare) eller äktenskapscertifikat (om svensk medborgare avser ingå äktenskap med icke-nordisk medborgare).

  • Uppgift om namn, adress, tidpunkt för vigseln samt efternamn efter vigseln.
    (Anmälan om namnändring skall också lämnas till Skatteverket efter vigseln även om man behåller sitt tidigare efternamn.)

  • Vigselintyg (formulär) från svensk myndighet att färdigställas av Rådhuset (för att sändas tillbaka till svensk myndighet).

  • Svensk kvinna eller man, bosatt i Danmark, ska ha dansk prøvelseattest, som motsvarar svensk hindersprövning. Denna kan fås på borgerservicecentret i den danska kommun man tillhör. Se
    borgerservice.dk

Postadress till Rådhusets bröllopskontor:
Økonomiforvaltningen
Bryllupskontoret
Sekretariat & Nævn
Nyrupsgade 1, 6.sal
DK-1602 København V

Man får en skriftlig bekräftelse om vigseldatum från Rådhuset inom loppet av 2-3 dagar. Vill man försäkra sig om att allt är i sin ordning kan man ringa efter tre dagar till sekretariatet:
Tel: +45 33 66 23 62, +45 33 66 60 75 eller +45 33 66 60 81
Telefontid:
måndag - tisdag – torsdag kl 10.00-14.00
onsdag stängt
fredag kl 10.00-13.00

Vigseln är ej avgiftsbelagd om ingen av kontrahenterna är bosatt i Danmark.

Vigsel förrättas enligt följande
(med enstaka undantag för helgdagar o.dyl):
måndag kl 11.00
tisdag kl 14.00
onsdag kl 11.00
torsdag kl 14.00
fredag kl 12.30 samt
lördag kl 10.00
söndagar inga vigslar

Läs mer på Köpenhamns kommuns webbplats.

Vid önskan om vigsel på andra danska rådhus kan dessa kontaktas direkt för lokal information. Finn dem under danska kommuner på: borger.dkVigsen inför dansk präst

Vigsel inför dansk präst kan ske i alla stift i de fall prästen anser sig ha möjlighet därtill. Kontakt bör i sådant fall tas direkt med prästen i fråga.

Navigation

Top