Vigsel i Danmark

Sveriges ambassad i Köpenhamn kan inte förätta vigsel. Vigsel kan ske inför präst vid Svenska Gustafskyrkan, inför dansk borgerlig vigselförrättare på Rådhuset eller inför dansk präst i danska kyrkan.

Vigsel i Svenska Gustafskyrkan

Beträffande vigsel i Svenska Gustafskyrkan kan upplysningar lämnas av sekreteraren på pastorsexpeditionen:

Svenska Gustafskyrkan
Folke Bernadottes Allé 4
DK-2100 København Ø
Danmark

Tel: +45-33 15 54 58
tisdag - torsdag 10:30-13:00
fredag  14:00-16:00
lördag  10:30-13.00          
ingen lunchstängt.

> Svenska Gustafskyrkans webbplats

Vigseln är avgiftsbelagd.

Vigsel på Rådhuset

Vid vigsel på Rådhuset ska följande dokument lämnas till Köpenhamns Rådhus.

  • Personbevis från Skatteverket på folkbokföringsorten för båda parter med uppgift om civilstånd (och ev. anteckning om skilsmässodatum för den som tidigare varit gift, annars separat skilsmässodom med lagakraftsbevis).

  • Intyg från Skatteverket om hindersprövning (om båda parter är svenska medborgare) eller äktenskapscertifikat (om svensk medborgare avser att ingå äktenskap med icke-nordisk medborgare).

  • Uppgift om namn, adress, tidpunkt för vigseln samt efternamn efter vigseln.(Anmälan om namnändring skall också lämnas till Skatteverket efter vigseln även om man behåller sitt tidigare efternamn.)

  • Vigselintyg (formulär) från svensk myndighet att färdigställas av Rådhuset (för att sändas tillbaka till svensk myndighet).

  • Svensk kvinna eller man, bosatt i Danmark, ska ha dansk prøvelseattest, som motsvarar svensk hindersprövning. Denna kan fås på borgerservicecentret i den danska kommun man tillhör. Se borgerservice.dk

Observera att handläggningstiden kan variera. Se den förväntade handläggningstiden på kommunens webbplats.  

Postadress till Rådhusets bröllopskontor:

Rådhusoplysningen

Københavns Rådhus

1599 København V.

Man får en skriftlig bekräftelse om vigseldatum från Rådhuset inom loppet av 2-3 dagar. Vill man försäkra sig om att allt är i sin ordning kan man ringa efter 3 dagar till
sekretariatet:

Ring på telefonnumret + 33 66 33 66 och be om att bli kopplad till Rådhusets bröllopskontor.

För information om telefontider och tider för förrättning av vigsel, se kommunens webbplats under rubriken ’Kontakt Bryllupskontoret’ längst ner på sidan:

Vigseln är ej avgiftsbelagd om ingen av kontrahenterna är bosatt i Danmark.

Vid önskan om vigsel på andra danska rådhus kan dessa kontaktas direkt för lokal information. Finn dem under danska kommuner på: borger.dk

Vigsen inför dansk präst

Vigsel inför dansk präst kan ske i alla stift i de fall prästen anser sig ha möjlighet därtill. Kontakt bör i sådant fall tas direkt med prästen i fråga.

Navigation

Top