Vigsel i Danmark

Sveriges ambassad i Köpenhamn kan inte förätta vigsel. Vigsel kan ske inför präst vid Svenska Gustafskyrkan, inför dansk borgerlig vigselförrättare på Rådhuset eller inför dansk präst i danska kyrkan.

Vigsel i Svenska Gustafskyrkan

Beträffande vigsel i Svenska Gustafskyrkan kan upplysningar lämnas av sekreteraren på pastorsexpeditionen:

Svenska Gustafskyrkan
Folke Bernadottes Allé 4
DK-2100 København Ø
Danmark

Tel: +45-33 15 54 58
tisdag - torsdag 10:30-13:00
fredag  14:00-16:00
lördag  10:30-13.00          
ingen lunchstängt.

> Svenska Gustafskyrkans webbplats

Vigseln är avgiftsbelagd.

 

Vigsel på Rådhuset

Vid vigsel på Rådhuset ska följande dokument lämnas till Köpenhamns Rådhus.

  • Personbevis från Skatteverket för den som är svensk medborgare med uppgift om civilstånd (och ev. anteckning om skilsmässodatum för den som tidigare varit gift, annars separat skilsmässodom med lagakraftsbevis).

 

  • Svensk medborgare, bosatt i Danmark, ska ha dansk prøvelseattest, som motsvarar svensk hindersprövning. Denna kan fås på borgerservicecentret i den danska kommun man tillhör. Se borgerservice.dk

  • Intyg från Skatteverket om hindersprövning för den som är svensk medborgare och även för den som är dansk medborgare och är skriven i Danmark.

 

  • Äktenskapscertifikat om svensk medborgare avser att ingå äktenskap med icke-nordisk medborgare.

  • Uppgift om namn, adress, tidpunkt för vigseln samt efternamn efter vigseln.(Anmälan om namnändring skall också lämnas till Skatteverket efter vigseln även om man behåller sitt tidigare efternamn.)

  • Vigselintyg (formulär) från svensk myndighet att färdigställas av Rådhuset (för att sändas tillbaka till svensk myndighet).

Observera att handläggningstiden kan variera. Se den förväntade handläggningstiden på kommunens webbplats.  

Postadress till Rådhusets bröllopskontor:

Rådhusoplysningen

Københavns Rådhus

1599 København V.

Man får en skriftlig bekräftelse om vigseldatum från Rådhuset inom loppet av 2-3 dagar. Vill man försäkra sig om att allt är i sin ordning kan man ringa efter 3 dagar till
sekretariatet:

Ring på telefonnumret + 33 66 33 66 och be om att bli kopplad till Rådhusets bröllopskontor.

För information om telefontider och tider för förrättning av vigsel, se kommunens webbplats under rubriken ’Kontakt Bryllupskontoret’ längst ner på sidan:

Vigseln är ej avgiftsbelagd om ingen av kontrahenterna är bosatt i Danmark.

Vid önskan om vigsel på andra danska rådhus kan dessa kontaktas direkt för lokal information. Finn dem under danska kommuner på: borger.dk

Vigsen inför dansk präst

Vigsel inför dansk präst kan ske i alla stift i de fall prästen anser sig ha möjlighet därtill. Kontakt bör i sådant fall tas direkt med prästen i fråga.

Navigation

Top