Vad kan ambassaden göra?

I Danmark, liksom i övriga Norden, tillämpas den nordiska konventionen om socialt bistånd och sociala tjänster. Det innebär att en person, som tillfälligt vistas i ett annat nordiskt land, och som omedelbart behöver socialt bistånd och sociala tjänster, ska få det bistånd som enligt landets lagstiftning svarar mot hjälpbehovet.

Nödställda personer som behöver hjälp kan det danska socialkontoret eller annan myndighet på plats. I Köpenhamn kontaktas:

Hjemløseenheden
Griffenfeldsgade 44
2200 København N
Tel: 33 17 41 22
Öppet dygnet runt alla dagar.

Den som har utsatts för brott bör först kontakta polisen för att göra en polisanmälan:

Polisstationen City
Halmtorvet 20
1700 København
Tel: 33 14 14 48
E-post: kbh-city@politi.dk
Öppet dygnet runt alla dagar.

Utrikesdepartementet och ambassaden har inte något behandlingsansvar för svenska medborgare i Danmark, vare sig det gäller fast bosatta eller tillresande. Svenska medborgare eller andra personer hemmahörande i Sverige kan inte få förebyggande eller behandlande medicin av ambassaden eller av konsulaten. Som är fallet vid andra sjukdomar har den enskilde ett ansvar för sin egen hälsa och för sin egen sjukvård, om sådan skulle bli nödvändig.

När det gäller hälsofrågor i Sverige finns information att hämta framför allt på Socialstyrelsens och Folkhälsomyndighetens webbplatser. I Danmark finns motsvarande informationer hos Sundhedsstyrelsen och Statens Serum Institut.

Ambassaden och Sveriges konsulat i Danmark kan kontaktas för ytterligare kontaktinformationer. Adresser och telefonnummer till konsulaten hittar du under rubriken Sveriges konsulat i Danmark.

Navigation

Top