Frågor om pensioner

Pensionsmyndigheten har från 1 januari 2010 hand om den allmänna pensionen i Sverige. Det handlar både om tiden då du tjänar in till din pension och tiden som pensionär.

Kontaktuppgifter till Pensionsmyndigheten om du bor utomlands:

Pensionsmyndigheten
Box 855
SE-971 26 Luleå

Tel: +46 498-200 700
Email: international@pensionsmyndigheten.se
Webbplats: pensionsmyndigheten.se

Du kan också hitta mer information på lifeindenmark.dk

> Information om pension på lifeindenmark.dk

Levnadsintyg

För utlandsboende är följande myndigheter godkända intygsgivare när det gäller levnadsintyg:

- Försäkringskassan
- svensk ambassad
- svenskt konsulat
- utländsk socialförsäkringsinstitution
- notarius publicus
- utländsk registerförande befolkningsmyndighet
- utländsk polismyndighet

Om du inte kan besöka någon av de angivna institutionerna, till exempel vid sjukhusvistelse eller motsvarande, kan Försäkringskassan i speciella fall godkänna levnadsintyget om det är intygat av en läkare eller liknande. För övrigt finns inga undantag från reglerna.

Kontakta Försäkringskassan genom att ringa: +46 498 200 700.

Navigation

Top