Medborgarskap för barn födda i Danmark

  • martin_svalander-growing_up_in_sweden-395

    Barn Foto: Martin Svalander

Är du svensk medborgare, bosatt i Danmark och har nyligen fått barn? På denna sida har vi samlat information om medborgarskap, folkbokföring och personnummer för barn.

Medborgarskap

Enligt lagändringen som trädde i kraft den 1 april 2015 blir ett barn alltid svensk medborgare vid födseln om en av föräldrarna är det.

Folkbokföring

Eftersom folkbokföringen i Sverige inte automatiskt får reda på att barnet är fött ska du anmäla födseln till Skatteverket. Kontakta Skatteverket för information om hur du går tillväga. Vid registrering i folkbokföringen tilldelas barnet inget personnummer.

Kontakta Skatteverket

Personnummer

Ditt barn kan endast få ett personnummer om barnet blir folkbokfört i en svensk kommun eller om du ansöker om ett svenskt pass för barnet.

För svenskt pass krävs ett samordningsnummer

Vill du ansöka om ett svenskt pass för ditt barn måste barnet först få ett samordningsnummer. Samordningsnumret består liksom personnumret av tio siffror, men har talet 60 adderat till födelsedatumet. Ansökan om samordningsnummer gör du på ambassaden eller på ett svenskt konsulat.

Beställning av samordningsnummer

När samordningsnumret är klart ska en passansökan ske inom tre (3) månader i Sverige. Om passansökan inte sker inom denna tid kommer samordningsnumret att makuleras. 

Navigation

Top