Reseinformation

Aktuella händelser

Den danska säkerhetspolisen (PET)  följer noga utvecklingen av hotbilden och för en löpande dialog med övriga delar av det danska polisväsendet kring beredskapen.

Det är PET:s bedömning att den senaste tidens terrordåd inte ändrat hotbilden mot Danmark, som fortsatt är allvarlig.

 

Införande av tillfälliga visitationszoner i Köpenhamn

Med anledning av ett antal incidenter med allvarliga våldshandlingar infördes den 12:e juli 2017 ett antal visitationszoner i Köpenhamn. Inom zonerna får Köpenhamnspolisen genomföra stickprovskontroller av personer, föremål och fordon.

Köpenhamnspolisens pressmeddelande

Köpenhamnpolisens webbplats:

https://www.politi.dk/Koebenhavn/da/servicemenu/forside/

 

Navigation

Top