Svenska kyrkan

Det finns en svensk kyrka i Köpenhamn, Svenska Gustafskyrkan.

Svenska Gustafskyrkan
Folke Bernadottes Allé 4
2100 København Ø

Tel: +45 - 33 15 54 58
E-post: kopenhamn@svenskakyrkan.se

Gustafskyrkans hemsida

Navigation

Top