DIDA - Föreningen for svenska dotterbolag i Danmark

Dida är en sammanslutning av svenska dotterbolag i Danmark. Föreningen ger möjlighet för chefer i svenska dotterbolag i Danmark att vara en del av ett dansk-svenskt nätverk.

Styrelsen i Dotterbolags-föreningen i Danmark

Kim Knudsen (ordförande och kassör)
SKF Danmark A/S
Tlf.: 43 43 66 33
kim.knudsen@skf.com

Jens Bossen
Tour & Andersson A/S
Tlf.: 44 57 09 60
jens.bossen@tourandersson.com

Claus Christensen
TMH Danmark A/S
Tlf.: 70 22 02 60
claus.christensen@dk.toyota-industries.en

Navigation

Top