Business Sweden i Danmark

Ambassaden samarbetar med Business Sweden i frågor som rör handel, investerings- och exportfrämjande. Business Swedens kontor i Köpenhamn hjälper svenska företag som vill etablera sig eller växa på den danska marknaden.

Business Sweden i Danmark
Toldbodgade 18, 5 sal
DK-1253 Köpenhamn K
T +45 33 15 55 22
F +45 33 32 94 99
danmark@business-sweden.se

Chef: Mikaela Sundberg, handelssekreterare (föräldraledig)

T.f. handelssekreterare: Christian Weckman

Navigation

Top