Danske Torpare

Danske Torpare är en förening för danskar som äger en fastighet för fritidsändamål i Sverige.

Föreningen, som grundades 1980, bedriver bland annat utbildning och rådgivning för sina mer än 10 000 medlemmar.

Danske Torpares sekretariat
Rosenkæret 13 A
2860 Søborg
mail@torpare.dk
Tel: +45 3929 5282

Danske Torpares webbplats

Navigation

Top