Handel med Danmark

Frågor som rör export från Sverige till Danmark eller andra handelsrelaterade frågor bör ställas till Business Sweden  

Business Sweden i Danmark
Toldbodgade 18, 5 sal
DK-1253 Köpenhamn K
T +45 33 15 55 22
F +45 33 32 94 99
danmark@business-sweden.se

Hemsida Business Sweden i Danmark
 
Chef: Handelssekreterare Nikki Brandt, tel: +45 33 36 00 67

Regler för export och/eller import

Har ditt företag problem med regler för export, import eller investeringar, kan du kontakta 

Kommerskollegium

Navigation

Top