Handel med Danmark

Frågor som rör export från Sverige till Danmark eller andra handelsrelaterade frågor bör ställas till Business Sweden.  

Business Sweden i Danmark
Toldbodgade 18, 5 sal
DK-1253 Köpenhamn K
T +45 33 15 55 22
F +45 33 32 94 99
danmark@business-sweden.se

www.business-sweden.se/Danmark/

Handelssekreterare Mikaela Sundberg är föräldraledig. Christian Weckman, landschef på Business Sweden i Finland, har utsetts som tillförordnad chef för Köpenhamnskontoret.

Regler för export och/eller import

Har ditt företag problem med regler för export, import eller investeringar, kan du kontakta 

Kommerskollegium

Navigation

Top