Införsel av vapen för jakt eller tävling

Resande från Danmark behöver inte införseltillstånd vid införsel av jakt- eller tävlingsvapen om giltig vapenlicens utfärdad i den resandes hemland finns, och om vapnet införs för maximalt tre månader.

Vid ankomsten till Sverige ska resenären anmäla sig till Tullverket på införselorten och visa sin vapenlicens eller vapenpass samt lämna en vapendeklaration (Tv730.2).

Vapendeklarationen kan även göras i förväg via Internet på Tullverkets webbplats och då behöver den resande inte uppsöka tullen vid inresan till Sverige. Om vapendeklarationen gjorts via Internet skall även utförsel anmälas via dator inom 20 dagar efter utförseltillfället.

> Tullverkets webbplats
> Tullverkets skjutvapendeklaration via internet

Ytterligare information finns på polisens hemsida.

Navigation

Top