EU-regler för införsel av husdjur till Sverige

För att föra in husdjur i Sverige krävs att djuret uppfyller vissa krav.

Du kan läsa om reglerna för införsel av sällskapsdjur på Jordbruksverkets webbplats. Där hittar du också en reseguide för hundar och katter.

Observera att reglerna om införsel av djur skiljer sig åt mellan husdjur och djur som ska resa för att säljas, adopteras, ges bort, omplaceras eller köpas i utlandet och sedan levereras till ägaren i Sverige.

Införselanmälan

Information om införselanmälan till tullen hittar du på Tullverkets webbplats.

Införsel av dansk hund eller katt till Bornholm via Sverige

Den tidigare införselanmälan via internet, som kunde användas för att anmäla en dansk hund eller katt som skulle resa mellan Danmark och Bornholm via Sverige, är borttagen*. Den införselanmälan via internet är ersatt av den som nu gäller för alla som bor i ett EU-land. 

* Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 576/2013 av den 12 juni 2013 om förflyttning av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte och om upphävande av förordning (EG) nr 998/2003 och Jordbruksverkets föreskrifter 2011:49.

Mer information

Du kan också hitta mer information på danska på Fødevarestyrelsens webbplats.

Navigation

Top