Införsel av bil

Information om vilka regler som gäller för införsel av bil och andra fordon till Sverige finns på Transportstyrelsens, Skatteverkets och Tullverkets webbplatser.

På Transportstyrelsens webbplats finns en beskrivning steg för steg hur man registrerar en importerad bil i Sverige.

Transportstyrelsen

I vissa fall krävs att man betalar tull och moms vid införsel av bil till Sverige. Mer information om tull och moms finns på Tullverkets och Skatteverkets webbplatser.

Tullverket

Skatteverket

Navigation

Top