Införsel av alkohol och tobak

Följande gäller för införsel av alkohol och tobak för resenärer från EU-länder:

Införsel av alkohol för eget bruk i samband med resa:
Du får föra in alkohol skattefritt i Sverige när du reser från ett annat EU-land om du själv medför alkoholen som ska vara för eget bruk (eller för din familjs behov) och att du personligen medföljer vid transporten av varorna till Sverige. 

Mer information på Tullverkets webbplats.

Införsel av tobak för eget bruk i samband med resa:
Du får föra in tobak skattefritt i Sverige när du reser från ett annat EU-land och om tobaken är för eget bruk (eller för din familjs behov) och du personligen transporterar varorna till Sverige. Du måste vara minst 18 år gammal för att få föra in tobak i Sverige.

Utförlig information om vissa begränsningar samt alla införselregler finns på Tullverkets webbplats.

 

Navigation

Top