Tull- & införselbestämmelser

Här finner du information om gällande regler för införsel av bland annat levande djur, alkohol, tobak samt fordon till Sverige.

Läs mer under respektive rubrik till vänster.

Navigation

Top