Att göra lumpen

2010 ersattes värnpliktsutbildningen av en ny frivillig militär grundutbildning. Efter den 1 juli 2010 ska ingen utbildas med plikt om inte försvarsberedskapen kräver det.

En svensk medborgare bosatt och folkbokförd utomlands kan inte inkallas. Kontakta Försvarsmakten för information om den frivilliga värnpliktsutbildningen.

Besök Försvarsmaktens webbplats för ytterligare information.

Navigation

Top