Val 2014

I 2014 hålls val till Europaparlamentet den 25 maj och val till riksdagen den 14 september. Som utlandssvensk har du rätt att rösta i dessa val om du finns med i röstlängden.

Detta gäller om rösträtt för svenska medborgare bosatta i utlandet

För att få rösta måste du vara med i röstlängden. Rösträtten gäller vid val till riksdagen och till Europaparlamentet samt till landsomfattande folkomröstningar.

Du kommer automatiskt med i röstlängden i tio år från dagen för utvandringen från Sverige om du

  • är svensk medborgare
  • har fyllt eller fyller 18 år senast på valdagen och
  • har flyttat utomlands.

Det är uppgifter om personnummer, namn, adress och medborgarskap i Skatteverkets folkbokföringsdatabas 30 dagar före valdagen som ligger till grund för röstlängden.

Valmyndigheten sänder röstkort till den adress som finns registrerad för dig.

Det upprättas en ny röstlängd inför varje val och har du varit bosatt i utlandet i mer än tio års tid, måste du själv anmäla att du vill vara kvar i röstlängden. En ny tioårsperiod startar om du anmäler ny adress i utlandet eller anmäler att du vill vara kvar i röstlängden.

Anmälan ska vara skriftlig och ha kommit in till Skatteverket senast 30 dagar före valdagen, för att gälla vid det valet.

Ytterligare information om folkbokföring och adress i utlandet finns på Skatteverkets webbplats: www.skatteverket.se. Har du frågor ring Skatteupplysningen på telefon 0771-567567 (inom Sverige) eller +46 8 564 851 60 (från utlandet).

Mer information om val och rösträtt finns på Valmyndighetens webbplats www.val.se.

Navigation

Top