Tillfälliga gränskontroller mellan Danmark och Sverige

Ska du resa till Sverige i sommar? Kom ihåg att ta med dig ett giltigt ID som du kan visa upp vid gränskontrollen.

Gränskontrollerna utförs i Skåne vid Hyllie station, brofästet vid Lernacken, Trelleborg hamn, Helsingborgs hamn och Malmö hamn. Polisen kontrollerar att du har giltiga resehandlingar med dig.

Observera att även färjebolag som trafikerar mellan Danmark och Sverige kan kräva att resenären kan styrka sin identitet och nationalitet vid ombordsstigning. Kontakta ditt färjebolag för mer information om vilka handlingar som krävs.  

Giltiga resehandlingar för svenska medborgare 

  • Pass
  • Nationellt id-kort*
  • Giltigt körkort utfärdat i ett nordiskt land räcker vid resor inom Norden. Observera att det är resenären som har ansvaret för att kunna styrka sitt medborgarskap.

Giltiga resehandlingar för övriga medborgare

  • För nordiska medborgare räcker det med ett giltigt körkort eller nationellt id-kort utfärdat i ett nordiskt land vid resor inom Norden. Observera att det är resenären som har ansvaret för att kunna styrka sitt medborgarskap.
  • För medborgare från övriga EU/EES-länder gäller giltigt pass eller nationellt id-kort.
  • För personer med uppehållstillstånd eller visum i Schengen krävs att man, förutom dessa dokument, kan uppvisa giltigt pass.
  • För medborgare från övriga länder gäller giltigt pass. Passet får inte vara äldre än 10 år och ska vara giltigt minst 3 månader efter hemresan. Visum kan krävas. Kontrollera vad som gäller för inresa till Sverige från olika länder på Regeringskansliets eller Migrationsverkets webbplatser.

*Ett nationellt id-kort är en särskild id-handling som utfärdas av ansvarig myndighet i respektive EU-land. Observera att id-kort utfärdade av Skatteverket eller olika typer av bankkort inte är giltiga resehandlingar.

Undantag från krav på giltig resehandling för barn som reser med sin vårdnadshavare

En minderårig nordisk medborgare som reser med sin vårdnadshavare men utan egen resehandling, kan styrka sin rätt att resa in i Sverige genom att vårdnadshavaren uppvisar en giltig resehandling som styrker rätt till inresa enligt beskrivningen ovan, samt påvisar att hen är barnets vårdnadshavare.

Undantag från krav på giltig resehandling för skolresor och liknande resor

För skolklasser, föreningar eller liknande grupper av minderåriga som klassföreståndare eller annan jämförbar vuxen person ansvarar för, kan rätten till inresa bedömas genom att den vuxne visar en lista över gruppens medlemmar. Mer information hittar du på polisens webbplats.

Har du ytterligare frågor om gränskontrollerna kan du vända dig till svensk gränspolis som nås på 114 14 (från Sverige) eller +46 771 141400 (från utlandet).

Navigation

Top