Är du nyfiken på en internationell karriär?

160201_Sofia Albertina_550

Starta din internationella karriär med en praktikplats i utrikesförvaltningen! Just nu söker vi praktikanter till höstterminen 2017.

Reseinformation

Här hittar du bland annat information om läget i landet och om UD avråder från resor.

Danmark : Aktuella händelser

Den danska säkerhetspolisen (PET)  följer noga utvecklingen av hotbilden och för en löpande dialog med övriga delar av det danska polisväsendet kring beredskapen. Det är PET:s bedömning att den...

Evenemang

Navigation

Top