Sverige i FN:s säkerhetsråd

un_security_council_photo_ake_eson_lindman

Sverige har tagit plats i FN:s säkerhetsråd och innehar dess ordförandeskap under januari 2017.

Reseinformation

Här hittar du bland annat information om läget i landet och om UD avråder från resor.

Danmark : Aktuella händelser

Den danska säkerhetspolisen (PET)  följer noga utvecklingen av hotbilden och för en löpande dialog med övriga delar av det danska polisväsendet kring beredskapen. Det är PET:s bedömning att...

Evenemang

Navigation

Top