Ny medborgarskapslag

Medborgarskapslagen stärks för att främja integration. Nedan återfinnes del av lagändringar som träder i kraft 1 april 2015

1) Reglerna om hur ett barn får svenskt medborgarskap vid födseln ändras så att kvinnor och män likställs. Detta innebär att ett barn alltid blir svensk medborgare vid födseln om en av föräldrarna är det.

2) Den som har förlorat sitt svenska medborgarskap till följd av tidigare bestämmelser som syftade till att undvika dubbelt medborgarskap, får nu möjlighet att återfå detta genom ansökan.

Information om vad som gäller från 1 april och de blanketter som blir aktuella kommer att finnas tillgängliga på Migrationsverkets hemsida.