Legalisering, intyg, bestyrkande av namnunderskrifter och översättningar

Ambassaden står till tjänst vid notariella ärenden som angår svenska medborgare eller handlingar som skall åberopas i Sverige eller inför svensk myndighet.

Legaliseringar

Handlingar upprättade i Demokratiska Republiken Kongo
Ambassaden kan legalisera namnteckningar gjorda av tjänstemän vid DR Kongos utrikesministeriums avdelning för legaliseringar.

 Handlingar upprättade i Sverige
För legalisering av svenska handlingar som är begärda av eller ska uppvisas för en utländsk myndighet hänvisas till Utrikesdepartementets juridiska expedition i Stockholm http://www.regeringen.se/sveriges-regering/utrikesdepartementet/juridiska-expeditionen/ 
Den juridiska expeditionen kan nås per telefon 08-405 10 00, måndagar - fredagar kl 09:00 - 11:00

 

Intyg
Ambassaden kan intyga att en kopia överensstämmer med uppvisat original.

Bestyrkande av namnunderskrifter
Ambassaden kan bestyrka namnunderskrifter som görs inför utsänd ambassadpersonal.

Översättningar
Ambassaden har inte någon auktoriserad översättare. För översättningar hänvisas till Kammarkollegiet www.kammarkollegiet.se