Beredskapsplan för svenska medborgare

Sveriges ambassad i Kinshasa bistår svenska och övriga nordiska medborgare i DRK.

Vid händelse av evakuering på grund av en allvarligt försämrad säkerhetssituation i landet bistår ambassaden svenska och övriga nordiska medborgare i landet i den mån det är möjligt.

Du är alltid välkommen att kontakta ambassaden om du har frågor om beredskap och säkerhet.