Reseinformation Kongo Brazzaville

Avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från icke nödvändiga resor till departementen Pool och Bouenza samt till området inom 50 kilometer från gränsen till Centralafrikanska republiken. Beslut om avrådan fattades den 16 mars 2017. Avrådan gäller tills vidare.

Aktuella händelser

Det har förekommit väpnade attacker mot fordon och tåg i Pool-området sedan april 2016. Det har även skett sammanstötningar mellan säkerhetsstyrkor och rebeller i Pool-området. Tidvis har transport skett dagtid i konvojer mellan Brazzaville och Pointe Noire. Järnvägen mellan dessa bägge städer är inte i bruk.

Gränstrakterna mot Centralafrikanska republiken bedöms som ytterst osäkra med hänsyn till de rebellelement som rör sig i området.

Allmänna säkerhetsläget

Svenskar i Kongo-Brazzaville uppmanas att fortsättningsvis iakttaga försiktighet. I den utsträckning förflyttningar sker bör folksamlingar och områden för demonstrationer undvikas. Svenskar uppmanas att undvika förflyttningar efter mörkrets inbrott och tillse att bostadens säkerhet är god. Följ alltid nyhetsrapporteringen.

Svenskar uppmanas att anmäla sin närvaro till ambassaden via länken längst ner på sidan.  

Republiken Kongo (Kongo Brazzaville) tillhör världens fattigaste länder. Landet härjades av inbördeskrig på 1990-talet men det politiska och säkerhetsmässiga läget har generellt förbättrats sedan dess.

Det råder hög korruption bland landets myndigheter; poliser, militärer och andra myndighetspersoner är underbetalda och mutor och trakasserier mot lokalbefolkningen och mot resenärer är vanligt förekommande. Infrastrukturen är undermålig och det är därför relativt svårt att resa inom landet.

Resenärer bör undvika att resa nattetid i hela landet.

Terrorism

Risken för terrorattentat bedöms vara låg i Kongo Brazzaville. De lokala myndigheternas kapacitet att avvärja terrorhot är dock mycket begränsad. Ambassaden uppmanar till vaksamhet på allmänna platser och platser där många utlänningar vistas. 

Globalt finns en generell risk för terrordåd som innebär att du som resenär alltid bör vara uppmärksam och påläst. Läs mer om terrorism och turism http://www.regeringen.se/uds-reseinformation/terrorism-och-turism/.

Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor liksom ambassadens reseråd.

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Republiken Kongo har ett tropiskt klimat, vilket bl.a. innebär kraftiga åskväder och skyfall under stora delar av året.

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Svenska medborgare måste ha visering för inresa i Republiken Kongo. Ansökan om visering görs vid Kongos ambassad i Stockholm:

Embassy of the Republic of the Congo
Västmannagatan 15
11124 Stockholm
Telefon: 08-300590
E-post: ambacosuede@hotmail.fr; contacts@ambacongo.se

Passet måste vara giltigt för hela vistelsetiden. Vaccinationsbok som intygar att resenären vaccinerats mot gula febern är obligatorisk för inresa i landet.

Hälso- och sjukvård

Resenärer till Republiken Kongo bör konsultera läkare i god tid före avresan och försäkra sig om att ha ett fullgott vaccinationsskydd. Vaccin mot gula febern är obligatoriskt för inresa i landet. Malaria är vanligt förekommande. Även chikungunya förekommer. Utbrott av rabies har rapporterats från Pointe-Noire.

Sjukvården håller generellt låg standard, särskilt utanför Brazzaville och Pointe-Noire. I svårare fall kan medicinsk evakuering vara nödvändig. Kontrollera före avresan att detta täcks av reseförsäkringen.

Lokala lagar och sedvänjor

Undvik att fotografera officiella byggnader, hamnar, flygplatser och militära anläggningar. Även i övrigt bör försiktighet iakttas vid fotografering. Otillåten fotografering kan leda till frihetsberövande.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Resenärer uppmanas vara vaksamma i städerna Brazzaville och Pointe Noire där det förekommer militära vägspärrar. Förflyttningar nattetid bör undvikas.

Förflyttningar utanför statskärnan i Pointe-Noire bör också undvikas.

Utanför städerna, fr.a. i Pool-regionen, förekommer rån och banditverksamhet.

Trafiksäkerhet

Vägnätet håller låg standard utanför städerna. Under regnperioderna blir många vägar ofarbara. Det förekommer vägspärrar där ID-handlingar efterfrågas. Körning nattetid rekommenderas inte.

Resor med tåg bör undvikas då järnvägsnätet håller låg standard och den personliga säkerheten inte kan garanteras. Järnvägen mellan Pointe-Noire och Brazzaville är inte i bruk.

Försäkringsskydd

Resenärer bör ha giltig reseförsäkring, inklusive sjukförsäkring för hela vistelsetiden i Republiken Kongo. Medicinsk vård måste ofta betalas kontant.

Övriga upplysningar

Sverige kan erbjuda begränsad konsulär assistans genom honorärkonsulaten i Brazzaville och Pointe-Noire (se Ambassaden & konsulat nedan).

Svenskar som vistas i Republiken Kongo kan också anmäla sig till ambassaden i Kinshasa:

Anmäl din utlandsvistelse

Frankrike har konsulärt ledningsansvar i händelse av kris. För mer information hänvisas till Frankrikes ambassad i Brazzaville: http://www.ambafrance-cg.org/

Ambassaden & konsulat