Reseinformation DR Kongo

Avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från icke nödvändiga resor till Demokratiska republiken Kongo.

Utrikesdepartementet avråder därtill från alla resor till provinserna Ituri, Tanganyika, Kasaïprovinserna, Maniema, Haut Uélé och till gränsområdena upp till ett avstånd om 50 kilometer från gränsen mot Sydsudan och Centralafrikanska republiken samt provinserna Nord- och Sydkivu, förutom provinshuvudstäderna Goma (Nordkivu) och Bukavu (Sydkivu).

Ursprungligt beslut om avrådan fattades den 13 oktober 2006. Den senaste ändringen beslutades den 21 juli 2017. Avrådan gäller tills vidare.

Aktuella händelser

Demonstrationer i större städer

Politiska demonstrationer har under det senaste året lett till våldsamheter, med dussintals dödsfall som följd, både i Kinshasa och andra större städer. Demonstrationer kan utlysas med kort varsel. Ambassaden uppmanar till försiktighet vid förflyttningar runt de datum som större demonstrationer är utlysta i Kinshasa och andra större städer runt om i DR Kongo.

Säkerhetsläget i DR Kongo

Säkerhetsläget har försämrats i flertalet provinser runt om i landet och då särskilt Nord- och Sydkivu, Ituri, Kasai, Maniema, Tanganyika och Haut-Uélé. Strider mellan den nationella armén och ett antal väpnade grupper, våldsamheter mellan olika folkgrupper samt flyktingströmmar inom landet samt från grannländerna bidrar till det instabila säkerhetsläget och den svåra humanitära situationen. Kidnappningar förekommer, inklusive av personal från internationella enskilda organisationer.

Med anledning av den oförutsägbara situationen påminner ambassaden om gällande avrådan samt påminner om att det stöd som ambassaden kan ge i en krissituation är begränsat, både i Kinshasa och i andra delar av landet. Vidare uppmanas nordbor i DRK till extra försiktighet, att noga följa nyhetsrapporteringen, undvika folksamlingar och onödiga förflyttningar i närheten av demonstrationsplatser. Demonstrationer och politiska möten kan snabbt urarta i våldsamheter. Inte nödvändiga förflyttningar i Kinshasa och andra städer bör undvikas dagar då större demonstrationer är planerade. Dessa dagar bör man speciellt undvika platser där demonstrationer planeras, inklusive vissa officiella byggnader. Om en demonstration äger rum bör man skyndsamt lämna platsen och inte försöka titta på eller fotografera.

I samband med våldsamma demonstrationer kan möjligheterna att lämna landet bli begränsade då bl.a. kommersiellt flyg kan ställas in, vilket delvis var fallet september 2016. Ambassaden uppmanar därför svenska medborgare och nordbor i DRK att som en försiktighetsåtgärd se över sin situation för att kunna klara en samhällskris som varar i ca en vecka. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger på sin hemsida råd till hur man kan tänka runt personlig beredskap. https://www.dinsakerhet.se/olycka-och-kris/forbered-dig-for-olycka-och-kris/din-krisberedskap/. Vi vill särskilt uppmana till att se över förnödenheter i form av mat, vatten och mediciner samt resedokument och viseringar. Ambassaden uppmanar även ha kopior på resedokument och andra handlingar som kan påvisa sin familjesituation (utdrag från folkbokföringen, äktenskapsintyg etc).

Stora folksamlingar och demonstrationer leder ibland till trafikstörningar på väg till och från den internationella flygplatsen N’Djili. Nordbor uppmanas att vara extra uppmärksamma vid förflyttningar till och från flygplatsen, särskilt under perioder av social oro.

Anmäl din utlandsvistelse

 

Allmänna säkerhetsläget

Demokratiska republiken Kongo har upplevt flera perioder av instabilitet under de senaste decennierna, då främst i den östra delen av landet som drabbats av krig och konflikt. Detta har lett till omfattande flyktingströmmar både i Kongo och till grannländer och fortsätter att skörda civila offer. 

Situationen för mänskliga rättigheter kännetecknas av godtyckliga frihetsberövanden, plundringar, utpressning, kidnappningar, tortyr, våldtäkter, stympningar och utomrättsliga avrättningar. Grova kränkningar drab­bar främst civilbefolkningen och situationen är allvarligast i de östra delarna av landet. Det humanitära läget är ytterst svårt, massiva folkomflyttningar sker kontinuerligt till följd av att säkerhetsläget är så instabilt.

I princip råder en närapå absolut straffrihet, med en avsaknad av fungerande statliga institutioner, korruption på alla nivåer, låg utbildningsnivå, säkerhetsproblem och svår fattigdom. Sedan ett antal år tillbaka innehar DR Kongo en av de sista platserna på FN:s utvecklingsorgan UNDP:s Human Development Index. (År 2016 befinner sig landet på 176 plats av 182 länder)

Ett femtiotal rebellgrupper av både kongolesisk och utländsk härkomst opererar i östra DR Kongo och försörjer sig bland annat på illegal utvinning av mineraler, beskattning av civila och skogsavverkning. Landets nationella säkerhetsstyrkor, främst den nationella armén (FARDC), presidentgardet, säkerhetstjänsten (ANR) och polisen (PNC), är skyldiga till en stor andel av de allvarliga kränkningarna av mänskliga rättigheter och folk­rätten i stort. De övriga milisgrupperna som verkar på kongolesiskt territorium gör sig också skyldiga till grova övergrepp (såsom ADF, M23, hutumilisen FDLR, Herrens befrielsearmé LRA och diverse mai mai-grupperingar).

FN:s fredsbevarande mission, MONUSCO, har ett omfattande mandat. Arbetet försvåras av den komplexa situationen och DR Kongos storlek. (DR Kongo är fem gånger större än Sverige och har mycket bristande infrastruktur.)

Under 2016-2017 har ett flertal våldsamma demonstrationer förekommit främst i Kinshasa men även i övriga stora städer,bland annat 31 december 2017, 19-20 september 2016 och 19-20 december 2016. I januari 2015 utbröt oroligheter i Kinshasa, Goma, Bukavu och flera andra städer i DRK i anslutning till demonstrationer mot ett kontroversiellt förslag till ny vallag. Sammandrabbningar mellan demonstranter och säkerhetsstyrkor (polis och militär) ledde till flera dödsfall och skadade. Det rapporterades om plundring och andra våldsyttringar. Många skolor, butiker och kontor var stängda och rörligheten kraftigt begränsad. Myndigheterna stängde av sms- och internettrafik.

Ambassadens reseinformation uppdateras kontinuerligt eller då något av särskilt intresse finns att förmedla.

Terrorism

Risken för terrorattentat bedöms vara låg i DR Kongo. De lokala myndigheternas kapacitet att avvärja terrorhot är dock mycket begränsad. Ambassaden uppmanar till vaksamhet på allmänna platser och platser där många utlänningar vistas. 

Globalt finns en generell risk för terrordåd som innebär att du som resenär alltid bör vara uppmärksam och påläst. Läs mer om terrorism och turism   http://www.regeringen.se/uds-reseinformation/terrorism-och-turism/.

Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor liksom ambassadens reseråd.

Naturförhållanden / naturkatastrofer

DR Kongo har ett tropiskt klimat, vilket bl.a. innebär kraftiga åskväder och skyfall under stora delar av året. Blixtnedslag, nedfallna träd, översvämningar och jordskred hör till vanligheterna.

Nyiragongo-vulkanen utanför Goma i provinsen Nordkivu är aktiv och får återkommande utbrott. Det senaste större vulkanutbrottet som gjorde att delar av Goma med omgivning förstördes ägde rum 2002. 

Jordbävningar förekommer också i DR Kongo. Den senaste serien jordbävningar ägde rum i december 2017 och uppmätte 4.5 på Richterskalan. Jordbävningar kan komma att framkalla vulkautbrott i östra Kongo.

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Svenska medborgare som reser till DR Kongo måste ha giltig visering utfärdad före inresan i landet. Ansökan om visering lämnas till DR Kongos ambassad i Stockholm.

Adress: Stjärnvägen 2, 7 fl., Box 1171, 181 23 Lidingö.

Tel: 08-7658380. Fax: 08-7658591.

E-post: missionrdchbstockholm22@gmail.com

Passet ska vara giltigt minst i sex månader från och med inresan i landet. Vaccinationsbok som intygar att resenären vaccinerats mot gula febern är obligatorisk.

Vid utresa med flyg från DR Kongo ska flygplatsskatt ("Go Pass") om 50 USD, samt lokal statistikskatt ("Taxe statistique") om 5 000 CDF, erläggas.

DR Kongo erkänner inte dubbelt medborgarskap. Läs mer om vad detta kan innebära på UD:s hemsida under rubriken Dubbelt medborgarskap: för- och nackdelar

Hälso- och sjukvård

DR Kongos hälsoministerium har annonserat att Ebola-epidemin officiellt är slut i norra Kongo den 2 juli 2017.

Resenärer till DR Kongo bör konsultera läkare i god tid före avresan och försäkra sig om att ha ett fullgott vaccinationsskydd. Vaccin mot gula febern är obligatoriskt för inresa i landet. Utbrott av gula febern har rapporterats under 2016. För mer information, läs vidare på Folkhälsomyndighetens webbplats: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/gula-febern-angola-2015-/

Malaria är vanligt förekommande i DR Kongo. Vidare förekommer kolera och tyfoidfeber i vissa delar av landet, även i Kinshasa och andra större städer. På grund av det tropiska klimatet och dåliga sanitära förhållanden kan olika epidemier lätt uppstå.

DR Kongo har drabbats av utbrott av Ebolasmitta sju gånger sedan 1976. Senaste utbrottet - som dock inte hade något samband med epidemin i Västafrika - ägde rum 2014 och orsakade 49 dödsfall. Vid samtliga tillfällen hittills har smittan varit begränsad till områden långt från landets största städer. För information om Ebola, hur det smittar, vad man kan göra för att själv undvika smitta, råd till resenärer med mera, läs på Folkhälsomyndighetens webbplats https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/ebola-vastafrika-2014/

Sjukvården i DR Kongo håller generellt låg standard. Utanför Kinshasa saknas i många fall tillgång till adekvat vård. I Kinshasa finns kliniken Centre Privé d'Urgence (CPU) som erbjuder akut- och intensivsjukvård.

Telefonnummer till CPU: +243898950302, +243898950301, +243898950305.

I svårare fall kan medicinsk evakuering till Sydafrika eller Kenya vara nödvändig. Kontrollera före avresan att detta täcks av reseförsäkringen.

Lokala lagar och sedvänjor

Fotografering bör undvikas på allmänna platser, i synnerhet i närheten av gränser eller militära installationer. Journalister och fotografer måste ha tillstånd för att göra intervjuer eller fotografera. Otillbörligt fotograferande kan i vissa fall leda till frihetsberövande. Generellt kan det inte rekommenderas att fotografera människor utan deras samtycke.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Generellt gäller att svenska medborgare bör följa nyhetsrapporteringen och försöka undvika alla slags demonstrationer, manifestationer och folksamlingar och kontinuerligt se över de egna säkerhetsrutinerna.

Liksom många andra afrikanska storstäder brottas Kinshasa med säkerhetsproblem, som hög brottslighet, faror relaterade till trafiken och bristfällig sjukvård.

Ambassaden uppmanar till försiktighet vid förflyttningar inom huvudstaden efter mörkrets inbrott. Undvik att färdas ensam i bil. Håll kontakt med kollegor/vänner inför och i samband med förflyttningar. Förflyttningar till fots bör noga övervägas under dygnets ljusa timmar, och undvikas under de mörka.

Besökare i Kinshasa kan råka ut för falska poliser som i bil kör bredvid ett till fots gående tilltänkt rånoffer, presenterar sig med falsk legitimation och ber fotgängaren följa med i bilden "för identifiering". Skulle en sådan situation uppstå, uppträd bestämt, vägra – om möjligt – att följa med i bilen och ta dig snarast till närmaste vad du kan bedöma säkra plats (restaurang, kontorsbyggnad, vaktkur och liknande).

I vissa fall kan det i en rånsituation vara klokast att släppa från sig sina värdesaker och sedan bestämt avlägsna sig från platsen. Som regel är det endast värdesakerna som är föremål för intresse. Ha inte mer kontanter än nödvändigt på dig.

Kinshasas flygplats håller inte europeisk standard. Det saknas säkra, allmänna transportmöjligheter till stadens centrum. Resenärer rekommenderas att se till att bli mötta på flygplatsen.

Trafiksäkerhet

Vägstandarden i DR Kongo är mycket bristfällig. Utanför Kinshasa och de större städerna är endast några få sträckor är asfalterade. Även inne i städerna kan vägstandarden vara undermålig. Trafikolyckor och andra farliga trafiksituationer uppstår ofta. På grund av bristande säkerhet kan allmänna transporter inte rekommenderas. Taxi kan inte heller anses tryggt förutom den taxiservice som erbjuds av de större hotellen i Kinshasa.

Vid bilfärd bör rutor hållas stängda och bildörrar låsta.

På grund av säkerhetsskäl bör tågresor undvikas.

Försäkringsskydd

Alla resenärer bör ha heltäckande reseförsäkring som täcker kostnader för sjukvård och medicinsk evakuering. Kontrollera noga före resan vad försäkringen avser och om den är giltig för DR Kongo.

Övriga upplysningar

Svenskar och övriga nordbor som vistas i DR Kongo uppmanas att anmäla sig till ambassadens s.k. svensklista:

Anmäl din utlandsvistelse

Personer som vistas i Kivuprovinserna i östra DR Kongo rekommenderas att också anmäla sig till Sveriges ambassad i Kigali, ambassaden.kigali@gov.se

Ambassaden & konsulat