Reseinformation

Avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från icke nödvändiga resor till Demokratiska republiken Kongo.

Utrikesdepartementet avråder därtill från alla resor till provinserna Ituri, Tanganyika, Kasaïprovinserna, Maniema, Haut Uélé och till gränsområdena upp till ett avstånd om 50 kilometer från gränsen mot Sydsudan och Centralafrikanska republiken samt provinserna Nord- och Sydkivu, förutom provinshuvudstäderna Goma (Nordkivu) och Bukavu (Sydkivu).

Ursprungligt beslut om avrådan fattades den 13 oktober 2006. Den senaste ändringen beslutades den 21 juli 2017. Avrådan gäller tills vidare.

Aktuella händelser

Demonstrationer i större städer

Politiska demonstrationer har under det senaste åren lett till våldsamheter, med flertalet dödsfall som följd, både i Kinshasa och andra större städer. Demonstrationer kan utlysas med kort varsel. Ambassaden uppmanar till försiktighet vid förflyttningar runt de datum som större demonstrationer är utlysta i Kinshasa och andra större städer runt om i DR Kongo.

Säkerhetsläget i DR Kongo

Säkerhetsläget har försämrats i flertalet provinser runt om i landet och då särskilt Nord- och Sydkivu, Ituri, Kasai, Maniema, Tanganyika och Haut-Uélé. Strider mellan den nationella armén och ett antal väpnade grupper, våldsamheter mellan olika folkgrupper samt flyktingströmmar inom landet samt från grannländerna bidrar till det instabila säkerhetsläget och den svåra humanitära situationen. Kidnappningar förekommer, inklusive av personal från internationella enskilda organisationer.

Med anledning av den oförutsägbara situationen påminner ambassaden om gällande avrådan samt påminner om att det stöd som ambassaden kan ge i en krissituation är begränsat, både i Kinshasa och i andra delar av landet. Vidare uppmanas nordbor i DRK till extra försiktighet, att noga följa nyhetsrapporteringen, undvika folksamlingar och onödiga förflyttningar i närheten av demonstrationsplatser. Demonstrationer och politiska möten kan snabbt urarta i våldsamheter. Inte nödvändiga förflyttningar i Kinshasa och andra städer bör undvikas dagar då större demonstrationer är planerade. Dessa dagar bör man speciellt undvika platser där demonstrationer planeras, inklusive vissa officiella byggnader. Om en demonstration äger rum bör man skyndsamt lämna platsen och inte försöka titta på eller fotografera.

I samband med våldsamma demonstrationer kan möjligheterna att lämna landet bli begränsade då bl.a. kommersiellt flyg kan ställas in, vilket senast inträffade i september 2016. Ambassaden uppmanar därför svenska medborgare och nordbor i DRK att som en försiktighetsåtgärd se över sin situation för att kunna klara en samhällskris som varar i ca en vecka. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger på sin hemsida råd till hur man kan tänka runt personlig beredskap. https://www.dinsakerhet.se/olycka-och-kris/forbered-dig-for-olycka-och-kris/din-krisberedskap/. Vi vill särskilt uppmana till att se över förnödenheter i form av mat, vatten och mediciner samt resedokument och viseringar. Ambassaden uppmanar även ha kopior på resedokument och andra handlingar som kan påvisa sin familjesituation (utdrag från folkbokföringen, äktenskapsintyg etc).

Stora folksamlingar och demonstrationer leder ibland till trafikstörningar på väg till och från den internationella flygplatsen N’Djili. Nordbor uppmanas att vara extra uppmärksamma vid förflyttningar till och från flygplatsen, särskilt under perioder av social oro.

Anmäl din utlandsvistelse

 

Avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet från alla resor till regionen Extrême-Nord (Far North), Bakassihalvön samt resor till gränsområdet inom 40 kilometer från gränserna till Nigeria, Tchad och Centralafrikanska republiken.

Utrikesdepartementet avråder även från icke nödvändiga resor till resterande delar av regionerna Nord (North) och Adamaoua samt staden Bamenda i regionen Nord-Ouest (North West).

Beslutet om avrådan fattades den 2 december 2013. Den senaste ändringen beslutades den 21 juli 2017. Avrådan gäller tills vidare.

Aktuella händelser

Sedan september 2017 har våldsamma sammanstötningar förekommit mellan demonstranter och säkerhetsstyrkor i de engelsktalande delarna av Kamerun (North West och South West). Särskilt i städerna Bamenda, Buea och Mamfe. Det har även förekommit angrepp mot polis och militär i samma delar av landet. Det rapporteras om flera dödsfall i samband med våldsamheterna. Det kan inte uteslutas att våldsamheterna fortsätter under 2018. Svenska medborgare och nordbor bör undvika större folksamlingar och demonstrationer i dessa liksom andra delar av landet. Ambassaden uppmanar även till att följa lokal mediarapportering.

Terroristangrepp förekommer regelbundet i norra Kamerun (Far North och North). Även regionen runt Tchadsjön (Tchad, Niger, Nigeria och Kamerun) drabbas ofta av terroristangrepp med många döda och skadade. Hotell, parker, idrottsanläggningar och öppna marknader har varit mål för attentat.

Väpnade kriminella grupper har även spillt över gränsen från den Centralafrikanska republiken till Kamerun vid flera tillfällen.

Avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från icke nödvändiga resor till departementen Pool och Bouenza samt till området inom 50 kilometer från gränsen till Centralafrikanska republiken. Beslut om avrådan fattades den 16 mars 2017. Avrådan gäller tills vidare.

Aktuella händelser

Järnvägen mellan Brazzaville och Pointe Noire är obrukbar sedan 2017. Fordonstransport mellan de bägge städerna sker endast dagtid och tidvis i konvoj av säkerhetsskäl.

Gränstrakterna mot Centralafrikanska republiken bedöms som ytterst osäkra med hänsyn till de rebellelement som rör sig i området.