Reseinformation

Avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet från alla resor till regionen Extrême-Nord (Far North), Bakassihalvön samt resor till gränsområdet inom 40 kilometer från gränserna till Nigeria, Tchad och Centralafrikanska republiken.

Utrikesdepartementet avråder även från icke nödvändiga resor till resterande delar av regionerna Nord (North) och Adamaoua samt staden Bamenda i regionen Nord-Ouest (North West).

Beslutet om avrådan fattades den 2 december 2013. Den senaste ändringen beslutades den 21 juli 2017. Avrådan gäller tills vidare.

Aktuella händelser

Omfattande demonstrationer har förekommit sedan augusti 2017 i de engelsktalande delarna av Kamerun (North West och South West), särskilt i städerna Bamenda och Buea. Det kan inte uteslutas att demonstrationerna kommer att fortsätta de närmaste månaderna. Det rapporteras om flera dödsfall bland demonstranter den 1 oktober 2017. Nordbor bör undvika större folksamlingar och demonstrationer i dessa liksom andra delar av landet.

Återkommande terroristangrepp har drabbat norra Kamerun (North). Under 2017 har flera terrorattentat i länderna runt Tchadsjön (Kamerun, Tchad, Niger och Nigeria) förekommit med många döda och skadade. Hotell, parker, idrottsanläggningar och öppna marknader har varit mål för attentat.

Väpnade kriminella grupper har även spillt över gränsen från den Centralafrikanska republiken till Kamerun vid flera tillfällen.

Avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från icke nödvändiga resor till departementen Pool och Bouenza samt till området inom 50 kilometer från gränsen till Centralafrikanska republiken. Beslut om avrådan fattades den 16 mars 2017. Avrådan gäller tills vidare.

Aktuella händelser

Sedan april 2016 pågår det strider mellan väpnade grupper och säkerhetsstyrkor i Pool-området. Väpnade attacker har även utförts mot tåg och fordon som går mellan Brazzaville och Pointe-Noire. Vägtrafik mellan Brazzaville och Pointe Noire sker dagtid i konvojer.

Gränstrakterna mot Centralafrikanska republiken bedöms som ytterst osäkra med hänsyn till de rebellelement som rör sig i området.

Avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från icke nödvändiga resor till Demokratiska republiken Kongo.

Utrikesdepartementet avråder därtill från alla resor till provinserna Ituri, Tanganyika, Kasaïprovinserna, Maniema, Haut Uélé och till gränsområdena upp till ett avstånd om 50 kilometer från gränsen mot Sydsudan och Centralafrikanska republiken samt provinserna Nord- och Sydkivu, förutom provinshuvudstäderna Goma (Nordkivu) och Bukavu (Sydkivu).

Ursprungligt beslut om avrådan fattades den 13 oktober 2006. Den senaste ändringen beslutades den 21 juli 2017. Avrådan gäller tills vidare.

Aktuella händelser

Säkerhetsläget i DR Kongo

Säkerhetsläget försämras i flertalet provinser runt om i landet och då särskilt Nord- och Sydkivu, Ituri, Kasaiprovinserna, Maniema, Tanganyika och Haut-Uélé. Strider mellan den nationella armén och ett antal väpnade grupper, våldsamheter mellan olika folkgrupper samt flyktingströmmar från grannländerna bidrar till det instabila säkerhetsläget och den svåra humanitära situationen. Kidnappningar förekommer, inklusive av personal från internationella enskilda organisationer.

Vägspärrar i Kinshasa.

Ambassaden har sett en ökning av antalet vägspärrar runt om i Kinshasa, då främst under kvällar och nätter runt om i Kinshasa.Med anledning av detta uppmanas ni att vara uppmärksamma på området där man befinner sig samt visa försiktighet vid förflyttningar, både dag och nattetid. Vid en vägspärr är det viktigt att följa givna instruktioner och behålla lugnet. Det kan även vara bra att tända lyset inne i bilen samt att släcka billyktorna för att inte blända.

Oroligheter i Kasai-provinserna och i provinsen Lomami

Sammandrabbningar mellan kongolesiska väpnade styrkor och lokala miliser har pågått i Kasai-provinserna sedan slutet av 2016. Dessa har resulterat i många döda och skadade personer. Attacker har även utförts mot Kanangas flygplats, staden Kananga samt flera skolor och kyrkor runt om Kananga. Även från provinsen Lomami rapporteras oroligheter med dödsoffer.

Demonstrationer i större städer

Politiska demonstrationer har vid flera tillfällen de senaste månaderna lett till våldsamheter, med dussintals dödsfall som följd. Detta var fallet i Kinshasa 19-20 september 2016 och i Kinshasa och andra större städer 19-20 december 2016.

Med anledning av den oförutsägbara situationen påminner ambassaden om gällande avrådan samt påminner om att det stöd som ambassaden kan ge i en krissituation är begränsat. Vidare uppmanas nordbor i DRK till extra försiktighet, att noga följa nyhetsrapporteringen, undvika folksamlingar och onödiga förflyttningar i närheten av demonstrationsplatser. Demonstrationer och politiska möten kan snabbt urarta i våldsamheter. Inte nödvändiga förflyttningar i Kinshasa och andra städer bör undvikas dagar då större demonstrationer är planerade. Dessa dagar bör man speciellt undvika platser där demonstrationer planeras, inklusive vissa officiella byggnader. Om en demonstration äger rum bör man skyndsamt lämna platsen och inte försöka titta på eller fotografera.

I samband med våldsamma demonstrationer kan möjligheterna att lämna landet bli begränsade då bl.a. kommersiellt flyg kan ställas in, vilket delvis var fallet september 2016. Ambassaden uppmanar därför svenska medborgare och nordbor i DRK att som en försiktighetsåtgärd se över sin situation för att kunna klara en samhällskris som varar i ca en vecka. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger på sin hemsida råd till hur man kan tänka runt personlig beredskap. https://www.dinsakerhet.se/olycka-och-kris/forbered-dig-for-olycka-och-kris/din-krisberedskap/. Vi vill särskilt uppmana till att se över förnödenheter i form av mat, vatten och mediciner samt resedokument och viseringar. Ambassaden uppmanar även ha kopior på resedokument och andra handlingar som kan påvisa sin familjesituation (utdrag från folkbokföringen, äktenskapsintyg etc).

Stora folksamlingar och demonstrationer leder ibland till trafikstörningar på väg till och från den internationella flygplatsen N’Djili. Nordbor uppmanas att vara extra uppmärksamma vid förflyttningar till och från flygplatsen, särskilt under perioder av social oro.

På grund av dålig infrastruktur i hela DRK och det instabila säkerhetsläget i flera delar av landet har ambassaden begränsade möjligheter att bistå nordbor vid en krissituation såväl i Kinshasa som i övriga delar av landet.

Anmäl din utlandsvistelse

 

Aktuella händelser

Våldsamma demonstrationer ägde rum mellan demonstrater och säkerhetsstyrkor i augusti och september 2016, till följd av presidentvalen som ägde rum i augusti 2016. Den politiska stabiliteten förblir osäker och nya våldsamma demonstrationer kan uppstå utan förvarning.