Reseinformation

Avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet från alla resor till regionen Extrême-Nord (Far North), Bakassihalvön samt resor till gränsområdet inom 40 kilometer från gränserna till Nigeria, Tchad och Centralafrikanska republiken.

Utrikesdepartementet avråder även från icke nödvändiga resor till resterande delar av regionerna Nord (North) och Adamaoua samt staden Bamenda i regionen Nord-Ouest (North West).

Beslutet om avrådan fattades den 2 december 2013. Den senaste ändringen beslutades den 21 juli 2017. Avrådan gäller tills vidare.

Aktuella händelser

Våldsamma sammanstötningar har förekommit mellan demonstranter och säkerhetsstyrkor i september och oktober 2017 i de engelsktalande delarna av Kamerun (North West och South West), särskilt i städerna Bamenda och Buea. Det kan inte uteslutas att demonstrationerna kommer att fortsätta de närmaste månaderna. Det rapporteras om flera dödsfall i samband med demonstrationerna. Svenska medborgare och nordbor bör undvika större folksamlingar och demonstrationer i dessa liksom andra delar av landet. Ambassaden uppmanar även till att följa lokal mediarapportering.

Återkommande terroristangrepp har drabbat norra Kamerun (North). Under 2017 har flera terrorattentat i länderna runt Tchadsjön (Kamerun, Tchad, Niger och Nigeria) förekommit med många döda och skadade. Hotell, parker, idrottsanläggningar och öppna marknader har varit mål för attentat.

Väpnade kriminella grupper har även spillt över gränsen från den Centralafrikanska republiken till Kamerun vid flera tillfällen.

Avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från icke nödvändiga resor till Demokratiska republiken Kongo.

Utrikesdepartementet avråder därtill från alla resor till provinserna Ituri, Tanganyika, Kasaïprovinserna, Maniema, Haut Uélé och till gränsområdena upp till ett avstånd om 50 kilometer från gränsen mot Sydsudan och Centralafrikanska republiken samt provinserna Nord- och Sydkivu, förutom provinshuvudstäderna Goma (Nordkivu) och Bukavu (Sydkivu).

Ursprungligt beslut om avrådan fattades den 13 oktober 2006. Den senaste ändringen beslutades den 21 juli 2017. Avrådan gäller tills vidare.

Aktuella händelser

Säkerhetsläget i DR Kongo

Säkerhetsläget försämras i flertalet provinser runt om i landet och då särskilt Nord- och Sydkivu, Ituri, Kasai, Maniema, Tanganyika och Haut-Uélé. Strider mellan den nationella armén och ett antal väpnade grupper, våldsamheter mellan olika folkgrupper samt flyktingströmmar från grannländerna bidrar till det instabila säkerhetsläget och den svåra humanitära situationen. Kidnappningar förekommer, inklusive av personal från internationella enskilda organisationer.

Oroligheter i Kasai-provinserna och i provinsen Lomami

Sammandrabbningar mellan kongolesiska väpnade styrkor och lokala miliser har pågått i Kasai-provinserna sedan slutet av 2016. Dessa har resulterat i många döda och skadade personer. Attacker har även utförts mot Kanangas flygplats, staden Kananga samt flera skolor och kyrkor runt om Kananga. Även från provinsen Lomami rapporteras oroligheter med dödsoffer.

Demonstrationer i större städer

Politiska demonstrationer har under det senaste året lett till våldsamheter, med dussintals dödsfall som följd, både i Kinshasa och andra större städer.

Med anledning av den oförutsägbara situationen påminner ambassaden om gällande avrådan samt påminner om att det stöd som ambassaden kan ge i en krissituation är begränsat, både i Kinshasa och i andra delar av landet. Vidare uppmanas nordbor i DRK till extra försiktighet, att noga följa nyhetsrapporteringen, undvika folksamlingar och onödiga förflyttningar i närheten av demonstrationsplatser. Demonstrationer och politiska möten kan snabbt urarta i våldsamheter. Inte nödvändiga förflyttningar i Kinshasa och andra städer bör undvikas dagar då större demonstrationer är planerade. Dessa dagar bör man speciellt undvika platser där demonstrationer planeras, inklusive vissa officiella byggnader. Om en demonstration äger rum bör man skyndsamt lämna platsen och inte försöka titta på eller fotografera.

I samband med våldsamma demonstrationer kan möjligheterna att lämna landet bli begränsade då bl.a. kommersiellt flyg kan ställas in, vilket delvis var fallet september 2016. Ambassaden uppmanar därför svenska medborgare och nordbor i DRK att som en försiktighetsåtgärd se över sin situation för att kunna klara en samhällskris som varar i ca en vecka. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger på sin hemsida råd till hur man kan tänka runt personlig beredskap. https://www.dinsakerhet.se/olycka-och-kris/forbered-dig-for-olycka-och-kris/din-krisberedskap/. Vi vill särskilt uppmana till att se över förnödenheter i form av mat, vatten och mediciner samt resedokument och viseringar. Ambassaden uppmanar även ha kopior på resedokument och andra handlingar som kan påvisa sin familjesituation (utdrag från folkbokföringen, äktenskapsintyg etc).

Stora folksamlingar och demonstrationer leder ibland till trafikstörningar på väg till och från den internationella flygplatsen N’Djili. Nordbor uppmanas att vara extra uppmärksamma vid förflyttningar till och från flygplatsen, särskilt under perioder av social oro.

Anmäl din utlandsvistelse

 

Avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från icke nödvändiga resor till departementen Pool och Bouenza samt till området inom 50 kilometer från gränsen till Centralafrikanska republiken. Beslut om avrådan fattades den 16 mars 2017. Avrådan gäller tills vidare.

Aktuella händelser

Det har förekommit väpnade attacker mot fordon och tåg i Pool-området sedan april 2016. Det har även skett sammanstötningar mellan säkerhetsstyrkor och rebeller i Pool-området. Tidvis har transport skett dagtid i konvojer mellan Brazzaville och Pointe Noire. Järnvägen mellan dessa bägge städer är inte i bruk.

Gränstrakterna mot Centralafrikanska republiken bedöms som ytterst osäkra med hänsyn till de rebellelement som rör sig i området.