Ambassaden

Välkommen till Sveriges ambassad i Kinshasa, Demokratiska republiken Kongo! Ambassaden är belägen vid avenue Roi Baudouin, ett stenkast från Kongofloden i stadsdelen Gombe.

Ambassaden har ett brett myndighetsuppdrag. Genom ambassadens arbete ska relationerna mellan DR Kongo och Sverige breddas och fördjupas. Ambassaden ska genomföra det svenska internationella biståndet till DR Kongo och verka för utökad handel och fler investeringar. Ambassaden ska också ge författningsenlig service till svenska och nordiska medborgare i DR Kongo, samt stärka sverigebilden i landet. Ambassadens konsulära verksamhet omfattar passansökningar, medborgarskapsfrågor samt frågor om uppehålls- och arbetstillstånd till Sverige.

Sverige har en historisk koppling till DR Kongo, inte minst genom de svenska missionärer som kom till landet redan i slutet av 1800-talet. Banden stärktes genom FN:s generalsekreterare Dag Hammarskjölds insatser och med närvaron av de svenska FN-trupperna i DR Kongo på 1960-talet. Sverige har därefter deltagit i FN:s samtliga fredsfrämjande insatser i DR Kongo. Sverige deltog också i EU:s civila insats till stöd för säkerhetssektorreform.

Det svenska biståndet till DR Kongo är inriktat på att bidra till att stärka förutsättningarna för hållbar fred och statsbyggnad samt bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Det svenska stödet ska mer specifikt bidra till stärkt demokrati och jämställdhet samt ökad respekt för mänskliga rättigheter, ökade möjligheter till produktiv sysselsättning för kvinnor och ungdomar som är socialt och miljömässigt hållbar, förbättrad grundläggande hälsa, inklusive SRHR, samt stärkta konfliktlösnings- och försoningsinitiativ som bidrar till lokal konfliktlösning.

Den nuvarande strategin för utvecklingssamarbetet gäller för 2015–2019, och omfattar sammantaget 1 250 miljoner svenska kronor. Sverige är även en av de största givarna till humanitära insatser i landet.

Den svenska exporten till DR Kongo omfattar framförallt verkstadsprodukter, och uppgår till ca 1,2 miljarder SEK per år. Bland de svenska företag som finns närvarande i landet märks ABB, Atlas Copco och Ericsson. Ambassaden kan tillsammans med Business Swedens regionala kontor i Nairobi, erbjuda stöd till svenska företag som vill etablera sig i DR. Kongo.

Ambassadens myndighetsuppdrag täcker även Republiken Kongo, Ekvatorialguinea, Gabon och Kamerun. Ambassadens engagemang i dessa länder varierar beroende på ländernas situation och relation till Sverige. Svenska konsulat finns i Republiken Kongo (Brazzaville och Pointe-Noire).