Ambassaden

Välkommen till Sveriges ambassad i Kinshasa, Demokratiska republiken Kongo! Ambassaden är belägen vid avenue Roi Baudouin, ett stenkast från Kongofloden i stadsdelen Gombe.

Ambassaden har ett brett myndighetsuppdrag. Genom ambassadens arbete ska relationerna mellan DR Kongo och Sverige breddas och fördjupas. Ambassaden ska genomföra det svenska internationella biståndet till DR Kongo och verka för utökad handel och fler investeringar. Ambassaden ska också ge författningsenlig service till svenska och nordiska medborgare i DR Kongo, samt stärka sverigebilden i landet. Ambassadens konsulära verksamhet omfattar passansökningar, medborgarskapsfrågor samt frågor om uppehålls- och arbetstillstånd till Sverige.

Sverige har en historisk koppling till DR Kongo, inte minst genom de svenska missionärer som kom till landet redan i slutet av 1800-talet. Banden stärktes genom FN:s generalsekreterare Dag Hammarskjölds insatser och med närvaron av de svenska FN-trupperna i DR Kongo på 1960-talet. Sverige har därefter deltagit i FN:s samtliga fredsfrämjande insatser i DR Kongo. Sverige deltar också i EU:s civila insats till stöd för säkerhetssektorreform.

Det svenska biståndet till DR Kongo är inriktat på att bidra till ökad fred och försoning, demokratisk samhällsstyrning, respekt för de mänskliga rättigheterna och fattigdomsinriktad utveckling med fokus på skog och jordbruk. Det svenska stödet fokuseras också på att förebygga, bekämpa och hantera konsekvenserna av det omfattande sexuella våldet samt förbättrad hälsa för fattiga människor med fokus på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. En ny strategi för det svenska biståndet under de kommande fem åren är under framtagande. 

Sverige är även en av de största givarna till humanitära insatser i landet. Det humanitära stödet från Sverige har ökat kraftigt under senare år, och DR Kongo är nu det land i världen som tar emot mest svenskt humanitärt stöd.

Den svenska exporten till DR Kongo omfattar framförallt verkstadsprodukter, och uppgår till ca 1,2 miljarder SEK per år. Bland de svenska företag som finns närvarande i landet märks ABB, Atlas Copco och Ericsson. Ambassaden kan tillsammans med Business Swedens regionala kontor i Nairobi, erbjuda stöd till svenska företag som vill etablera sig i DR. Kongo.

Ambassadens myndighetsuppdrag täcker även Republiken Kongo, Ekvatorialguinea, Gabon och Kamerun. Ambassadens engagemang i dessa länder varierar beroende på ländernas situation och relation till Sverige. Svenska konsulat finns i flera av ambassadens sidoackrediteringsländer: Republiken Kongo (Brazzaville och Pointe-Noire), Gabon (Libreville) och Kamerun (Yaoundé).