Om Demokratiska republiken Kongo

Här presenteras ambassadens kortfattade landrapport för Demokratiska republiken Kongo (DRK). Rapporten är uppdaterad i juni 2017.

Basfakta

Statsskick Republik
Huvudstad Kinshasa
Folkmängd Uppskattas av FN till 80 miljoner (2016) men ingen folkräkning har genomförts på över 30 år
Folkökning per år 3,1% (2015)
Förväntad livslängd vid födsel 59 år (2015)
Spädbarnsdödlighet 98 per 1000 födda (2015)
Yta 2 344 885 kvadratkilometer, motsvarande ca fem gånger Sveriges yta
Språk Franska är officiellt språk. Fyra nationella språk - lingala, swahili, tshiluba, kikongo. Över 250 språk och dialekter.
Statschef President Joseph Kabila Kabange
Regeringschef Premiärminister Bruno Tshibala
Utrikesminister She Okitundu

Större politiska partier

Partiet för försoning och utveckling (PPRD), Unionen för demokrati och social utveckling (UDPS), Rörelsen för Kongos befrielse (MLC), Unionen för den kongolesiska nationen (UNC)
Nästa val Nationella val skulle ha hållits 2016 men sköts upp. Nytt datum är december 2017 då val till president, parlament och provinsparlament ska hållas. Lokalval planeras anordnas under 2018.
Valuta Kongolesiska francs (CDF)
Växelkurs 1 SEK = cirka 165 CDF (2017)
BNP 37 miljarder USD (2016)
Tillväxt 2,2% (2016), prognoser för 2017 och 2018 är 1,9% respektive 1,7%
Inflation 7,3% (2016), prognoser för 2017 och 2018 är 25,8% respektive 18,8%
Utlandsskuld Ca 5,3 miljarder USD (2016)
   
Svenskt bistånd 223 MSEK bilateralt genom Sida och 207 MSEK humanitärt bistånd (2016)
   
Viktigaste näringar Gruvindustri, olja, el- och energi, transport/infrastruktur, jordbruk

Statistiska uppgifter ovan från Världsbanksgruppen och Economist Intelligence Unit. Uppgifterna om DR Kongos ekonomi är dock på grund av brister i statistiken att betrakta som osäkra.

Bilaterala förbindelser

Sverige har en historisk koppling till DR Kongo, inte minst genom de svenska missionärer som kom till landet redan i slutet av 1800-talet. Banden stärktes genom FN:s generalsekreterare Dag Hammarskjölds insatser och med närvaron av de svenska FN-trupperna i DR Kongo på 1960-talet. Sverige har därefter deltagit i FN:s samtliga fredsfrämjande insatser i DR Kongo.

Utvecklingssamarbete

Svenskt utvecklingssamarbete med DR Kongo syftar till att bidra till att stärka förutsättningarna för hållbar fred och statsbyggnad samt bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Sidas insatser under Sveriges strategi för utvecklingssamarbete med DR Kongo 2015-2019 förväntas bidra till: stärkt demokrati och jämställdhet samt ökad respekt för mänskliga rättigheter; förbättrade möjligheter och verktyg för fattiga människor att kunna förbättra sina levnadsvillkor; förbättrad grundläggande hälsa; samt värnad mänsklig säkerhet och frihet från våld. Sverige är även en av de största givarna till humanitära insatser i landet.

Handel och investeringar

Den svenska exporten till DR Kongo omfattar framförallt verkstadsprodukter, och uppgår till ca 53 miljoner SEK per år. Bland de svenska företag som finns närvarande i landet märks ABB, Atlas Copco och Ericsson. Ambassaden kan tillsammans med Business Swedens regionala kontor i Nairobi, erbjuda stöd till svenska företag som vill etablera sig i DR. Kongo.

Svenskar i DR Kongo

I Kongo finns i dagsläget drygt hundra svenskar och andra nordbor. Ett flertal arbetar i FN-systemet och för internationella och svenska frivilligorganisationer. Ett mindre antal personer representerar svenska företag. Många svenskar bor i Kinshasa, några i de östra och södra delarna av landet.