Reseinformation Burundi

Avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från alla resor till Burundi.

 

Ändrad avrådan 12 januari 2017 (tidigare uppmaning från 15 december 2015 till alla svenskar att lämna landet hävs). 

 

 

Aktuella händelser

De politiska spänningarna med ökad instabilitet och risk för våldsamheter ökade efter presidentvalet i juni 2015, och är på fortsatt hög nivå. Våldet eskalerade i december 2015 med strider mellan rebeller och militär som bland annat ägde rum i området nära flygplatsen Bujumbura International Airport och med minst 87 dödade på olika platser i Bujumbura. Situationen stabiliserades något under år 2016, men säkerhetsläget är fortfarande oförutsägbart och kan komma att försämras ytterligare. Granatattacker i Bujumbura rapporteras med viss regelbundenhet, samt återkommande riktade attacker mot höga militärer och regeringstjänstemän.

Svenska medborgare i Burundi uppmanas fortsatt till vaksamhet och att följa säkerhetssituationen. Det är vidare viktigt att svenska medborgare som ännu uppehåller sig i Burundi anmäler sig till belgiska ambassaden (se nedan).

Allmänna säkerhetsläget

Burundi befinner sig i en bräcklig postkonfliktfas efter ett 13 år långt inbördeskrig, och säkerhetsläget förblir instabilt. Det faktum att forna burundiska rebeller fortsatt är aktiva på andra sidan gränsen i DR Kongo, fortsatt repressiva åtgärder mot oppositionella samt att det finns stora mängder vapen i omlopp innebär att oroligheter och väldsamheter snabbt kan eskalera.

De politiska spänningarna ökade inför valen 2015, och har fortsatt efter att president Nkurunziza i augusti 2015 svors in för en tredje mandatperiod i strid med det s.k. Arusha-avtalet med bl.a. räder och sammandrabbningar inklusive skottlossning i framför allt de delar av Bujumbura där oppositionen traditionellt har haft sitt fäste. Talesmän för presidentens parti har tidigare gjort anti-västliga uttalanden. Det finns också indikationer på ökad kriminalitet och laglöshet, särskilt i relation till ökad fattigdom och allmänt försämrad tillgång till mat generellt i landet.

I de till Demokratiska Republiken Kongo angränsande provinserna Bujumbura Rural, Bubanza och Cibitoke har också sammandrabbningar mellan väpnade grupper förekommit.

Det föreligger också ett allmänt terroristhot i Burundi med anledning av landets truppbidrag till Afrikanska Unionens fredsbevarande mission i Somalia.

Svenskar som befinner sig i Burundi uppmanas iaktta stor försiktighet, undvika demonstrationer och folksamlingar samt hålla sig kontinuerligt informerade om utvecklingen i landet. Vidare bör man i Burundi undvika att vistas ute efter mörkrets inbrott.

Terrorism

Det allmänna terroristhotet mot Burundi hänger samman med landets deltagande, med väpnad trupp, i en fredsmission i Somalia. Den somaliska terroristgruppen Al-Shabaab har uttryckt hot mot Burundi. Därför bör folksamlingar undvikas, inklusive platser där många utlänningar och resenärer samlas, som t ex busstationer.

Globalt finns en generell risk för terrordåd som innebär att du som resenär alltid bör vara uppmärksam och påläst. Läs mer om terrorism och turism: http://www.regeringen.se/uds-reseinformation/terrorism-och-turism/.

Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor liksom ambassadens reseråd.

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Burundi ligger cirka 800-2 500 meter över havet. Två regnperioder - den korta mellan oktober och december, och den långa mellan mars och maj - delar upp året i fyra säsonger. Tidvis förekommer kraftiga regn såväl under regn- som torrperiod, vilka kan leda till jordskred och/eller översvämningar i de större floderna. Jordskalv förekommer i Burundi. Majoriteten är dock svaga, och de kraftigare orsakar sällan svår skada.

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inrese­bestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Visum måste sökas före inresa på en burundisk ambassad. Närmaste burundiska ambassad från Sverige är i Oslo.

Embassy of Burundi in Oslo

Hälso- och sjukvård

Sjukvården är bristfällig och malaria förekommer i hela landet. Malariaprofylax rekommenderas. Burundi är vidare ett riskområde för HIV/AIDS.

Zikavirus
Zikavirus överförs främst via stick från myggor som bär på smittan. Zikaviruset kan även överföras vid oskyddad sexuell kontakt men det är oklart hur stor den risken är. Ett fåtal fall av överföring av smitta efter blodgivning har rapporterats. De allra flesta som drabbas får lindriga besvär och behöver sällan söka sjukvård. De vanligaste symtomen är feber, hudutslag, ledvärk och ögoninflammation. Sedan 2015 sprids zikavirus av myggor i Central- och Sydamerika, Karibien och Mexiko, i områden där viruset inte tidigare funnits. I augusti 2016 rapporterades fall från ett begränsat område i Miami, Florida, USA. Sjukdomen har tidigare orsakat utbrott i Mikronesien och i Polynesien och finns troligen sedan länge i stora delar av Sydostasien och Afrika. Inga fall har ännu rapporterats i Burundi.

Läs mer om Zikaviruset på Folkhälsomyndighetens sida https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/zikavirus-central-och-sydamerika-2015/
Folkhälsomyndighetens frågor och svar om Zika https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2016/januari/fragor-och-svar-om-zikavirus/
Världshälsoorganisationens (WHO) information om zikaviruset  https://www.cdc.gov/zika/index.html

Lokala lagar och sedvänjor

Som alltid när man är ute och reser är det viktigt att följa landets egna lagar.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Kriminaliteten i Burundi är hög och risken är stor att bli utsatt för alla typer av brott, inklusive väpnade rån, väskryckning och bilstölder. Laglösheten tycks öka som följd av landets politiska kris. Man bör därför inte vistas ute på gator efter mörkrets inbrott – ej heller inne i Bujumbura.

Trafiksäkerhet

Man bör i Burundi undvika att köra under mörker, delvis på grund av risken för bakhåll och rån och delvis med anledning av dåliga väg- och trafikförhållanden.

Försäkringsskydd

Om en resa företas till Burundi rekommenderar ambassaden att reseförsäkring tecknas.

Övriga upplysningar

Sverige har ingen fast representation i Burundi, och det är ambassaden i Kigali, Rwanda, som sköter de löpande svenska förbindelserna. Möjligheten att bistå nödställda svenskar i Burundi är därför mycket små. Belgien har ambassad i Bujumbura och kan ge visst konsulärt stöd till EU-medborgare. Svenska medborgare som uppehåller sig i Burundi uppmanas anmäla sig till Belgiens ambassad. Se kontaktuppgifter nedan:

Embassy of Belgium
Boulevard de Liberté 9
Bujumbura, Burundi
Tel: +257 22 22 3266, 22 22 6176
E-post: bujumbura@diplobel.fed.be

Ambassaden