Sveriges utvecklings-samarbete med Ukraina

Det övergripande målet för svenskt samarbete med Ukraina är att stödja reformer som leder till Ukrainas vidare integrering i europeiska strukturer.

Svenskt stöd till Ukraina initierades 1995 och har under åren täckt en rad olika områden, som till exempel  ekonomisk transition, demokratisk samhällsstyrning, social sektor, miljö och energi.

Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete (Sida) ansvarar för reformsamarbetet med Ukraina och finns representerat i Kiev genom en sektion på ambassaden.

Navigation

Top