Uppehållstillstånd för studier i Sverige

Om du ska studera vid en svensk läroanstalt i mer än tre månader måste du ansöka om uppehållstillstånd för studier. Ansökan kommer att skickas till Migrationsverket i Sverige för ett beslut. Understiger studietiden 3 månader behöver du inget uppehållstillstånd utan ska istället ansöka om visum.

All information om hur man ansöker om uppehållstillstånd för studier för studenter och deras medföljande finns på Migrationsverkets webbplats. Aktuella ansökningsavgifter finns här. Ukrainska medborgare betalar avgiften i hryvnja, georgiska medborgare i dollar.

Navigation

Top