Vigsel i Ukraina

Ambassaden i Kiev har inte vigselrätt. Svensk medborgare kan dock ingå äktenskap i Ukraina inför ukrainsk myndighet.

Inför vigseln
Kontrollera vid det ZAGS-kontor (byrån för registrering av civilstånd) där vigseln planeras äga rum exakt vilka handlingar den svenska parten skall medföra och om de behöver förses med apostille. Vanligtvis ska en handling som bekräftar att du inte är gift uppvisas tillsammans med en kopia av passet.

Äktenskapscertifikat
Hos ditt skattekontor kan du ansöka om intyget "äktenskapscertifikat" som styrker att du enligt svensk lag har rätt att ingå äktenskap i utlandet. Certifikatet bör vara på engelska. Mer information angående detta finns på Skatteverkets hemsida. Ett utfärdat äktenskapscertifikat är giltigt fyra månader från utställningsdatum.

Äktenskapscertifikatet måste därefter förses med en s.k. apostille som utfärdas av notarius publicus. Det är Länsstyrelsen som utser så kallade notarius publicus, enskilda personer som har i uppdrag att hjälpa allmänheten med att kontrollera och intyga riktigheten i olika uppgifter.

Ambassaden bistår sedan i att utfärda ett intyg, på ukrainska, som bekräftar uppgifterna i folkbokföringen. Intyget kostar motsvarande 120 kronor.

Efter vigseln
Den som gift sig inför utländsk myndighet måste själv anmäla det till Skatteverket och visa ett vigselintyg. Bedömer Skatteverket att äktenskapet är giltigt i Sverige förs det in en uppgift om äktenskapet i folkbokföringen. För mer information om vilka handlingar som krävs för registrering i folkbokföringen, vänligen kontakta ditt lokala skattekontor.

 

Navigation

Top