Förlust av pass

Vid förlust av pass kan framställan göras till ambassaden om utfärdande av nytt provisoriskt pass för hemresa till Sverige. .

Pass utfärdas av ambassaden företrädesvis under kontorstid måndagar till fredagar kl. 9-17.

En polisanmälan ska föregå ansökan och utförs på polisstation i den stadsdel där förlusten skett. Medtag polisanmälan, identitetshandling eller nyutfärdat personbevis, passavgift, kontant i UAH (motsvarande 1 600 SEK).

Om identitetshandling saknas måste en annan person som känner dig personligen kunna legitimera sig och intyga att uppgifterna stämmer. För den som är under 18 år krävs skriftligt medgivande av båda vårdnadshavare

Navigation

Top