Hjälp till självhjälp

Om du befinner dig i en absolut nödsituation som inträffar under kvällstid eller helger då ambassaden är stängd kan du ringa till ambassadens växeltelefonnummer +380 44 494 4270. Lyssna på meddelandet och följ instruktionerna. OBS! Detta gäller endast i nödsituationer!

I undermenyerna till vänster hittar du viktig information som kan vara till din hjälp.

Navigation

Top