Dubbelt medborgarskap

Att ha dubbelt medborgarskap är förbjudet i Ukraina. Det innebär att du som är både svensk och ukrainsk medborgare och reser in i Ukraina tar vissa risker. Bland annat kan det innebära att ukrainska myndigheter inte tillåter dig att få konsulär hjälp av Sveriges ambassad om du skulle frihetsberövas/gripas av polis.

Vidare kan du tvingas att genomgå militärtjänstgöring, något som är obligatoriskt för en stor del av den ukrainska befolkningen.

Fullständig information om riskerna med dubbelt medborgarskap och resor till länder som inte tillåter detta finns på regeringens webbplats.

Personer med dubbelt medborgarskap uppmanas att noggrant läsa denna information innan eventuell avresa.

Navigation

Top