Apostille och legalisering av handlingar

I vissa fall kräver ukrainska myndigheter en apostille på dokument utfärdade i Sverige såsom personbevis eller skilsmässobevis. En apostille kan inte utfärdas av ambassaden utan du måste vända dig till Notarius Publicus i Sverige.

En apostille-stämpel är ett intyg om att en namnteckning, ett sigill och/eller en stämpel på en svensk handling är äkta. I Sverige är det endast Notarius Publicus som har behörighet att utfärda apostille-stämpel. Notarius Publicus utses av länsstyrelsen i varje län och finns i de flesta svenska städer. Notarius Publicus är lätta att hitta om du söker på internet. En apostille bör finnas på den svenska originalhandlingen innan den översätts.

Legalisering

Ibland anger den ukrainska myndigheten att din originalhandling ska vara legaliserad. En legalisering har samma funktion som en apostille. Ambassaden gör inga legaliseringar, utan dessa görs av Regeringskansliets juridiska expedition.

Läs mer om apostille och legalisering på Regeringens hemsida.

Navigation

Top