Reseinformation Ukraina

Avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från alla resor till halvön Krim samt regionerna Donetsk och Luhansk.

Aktuella händelser

Utrikesdepartementet avråder fortsatt från alla resor till halvön Krim samt regionerna Donetsk och Luhansk.  Den illegala ryska annekteringen av Krim fortsätter alltjämt och det förekommer strider och våldsamma sammandrabbningar i flera städer i regionerna Donetsk och Luhansk.

Svenskar i Ukraina uppmanas att iaktta försiktighet samt att undvika demonstrationer och större folksamlingar. Utländska besökare, inklusive journalister, löper risk att utsättas för kidnappning på orter i östra Ukraina som kontrolleras av proryska separatister.

Det är viktigt att kontinuerligt följa medierapporteringen (exempelvis via www.kyivpost.com eller www.rferl.org) och ambassaden i Kievs uppdatering av sin reseinformation. Ambassadens möjligheter att konsulärt bistå svenskar som befinner sig på Krim är i dagsläget mycket begränsade.

Svenskar som planerar att vistas under längre tid i Ukraina uppmuntras att höra av sig till ambassaden, ambassaden.kiev@gov.se.

Allmänna säkerhetsläget

Sedan hösten 2013 påverkas livet i Ukraina i varierande omfattning av konflikten med Ryssland, inte minst den sedan mars 2014 olagliga ryska annekteringen av Krim jämte de pågående väpnade striderna i sydöstra Ukraina mellan ryskstödda separatister och ukrainska styrkor. UD avråder därför tills vidare från alla resor till Krimhalvön och regionerna Donetsk och Luhansk. I Kiev är dock säkerhetsläget förhållandevis opåverkat av den pågående väpnade konflikten i någon direkt mening.

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från alla resor till halvön Krim samt regionerna Donetsk och Luhansk.

Terrorism

Det är låg risk för terrorism i Ukraina men den pågående konflikten gör att bombhot kan förekomma mot allmänna platser såsom köpcentrum och tunnelbanestationer.

Besökare bör generellt vara uppmärksamma på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel och på marknader.

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Ukraina drabbas normalt inte av jordbävningar och naturkatastrofer är sällsynta. Skogsbränder kan förekomma i östra och södra Ukraina under de varmaste sommarmånaderna juli och augusti. Risk för snöskred kan finnas i Karpaterna på vintern. Översvämningar förekommer i synnerhet på våren.

In- och utresebestämmelser

 • Se till att ditt pass är giltigt innan du reser. Kontakta ditt flygbolag för att kontrollera om de kräver att passet har giltighetstid med viss marginal.
 • Se till att ha en giltig reseförsäkring, vilket kan ingå i en hemförsäkring
  (Observera att det europeiska sjukförsäkringskortet inte täcker Ukraina).
 • Se till att ha tillräckligt med pengar för din vistelse i Ukraina och möjlighet att styrka detta vid inresa.
 • Om du anländer med bil behöver du ett grönt kort, vilket du kan få genom ditt försäkringsbolag eller köpa vid gränsen, samt registreringsbevis (se nedan avsnitt om trafiksäkerhet).

Svenska medborgare behöver inget visum till Ukraina för vistelse upp till 90 dagar. För att vistelsen i Ukraina ska vara giltig ska passet förses med en stämpel vid gränskontrollen vid inresa. Notera att detta även gäller den autonoma republiken Krim och Sevastopol.

Sveriges ambassad och Utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

En svensk medborgare med ett visum till Ukraina som gäller ett år kan vistas i Ukraina sex månader utan att behöva registrera sig.

En svensk medborgare som ska stanna längre än sex månader ska vända sig till Styrelsen för medborgarskap, immigration och registrering av fysiska personer. Där finns en avdelning för utländska medborgare där man kan registrera sig. En sådan styrelse finns i olika regioner, bl.a. i Odessa. Styrelsen lyder under Inrikesministeriet. Vilka dokument som behövs beror på visumtyp.

För frågor gällande visum till Ukraina kontakt ukrainska ambassaden i Stockholm http://sweden.mfa.gov.ua/ua

Notera att ukrainska medborgare inte tillåts ha dubbelt eller flera
medborgarskap enligt ukrainsk lag. För information om för- och nackdelar med dubbelt medborgarskap
se http://www.regeringen.se/uds-reseinformation/dubbelt-medborgarskap/

Ny lag om krav på finansiella medel vid inresa

I december 2013 trädde en ny lag i kraft i Ukraina som ställer krav på att utlänningar ska kunna visa upp finansiella medel (pengar) vid inresa i Ukraina. Även svenska medborgare omfattas av den nya lagen. Det innebär att man vid inresa kan bli tillfrågad om man har tillräckligt med pengar för sin vistelse i Ukraina. Kan man inte visa att man har tillräckligt med pengar kan man bli nekad inresa i landet. Reglerna gäller för alla besökare, inklusive turister, till Ukraina.

Svenskar som ska resa till Ukraina eller göra en transitresa ska vid gränskontrollen på begäran kunna visa att de har tillräckligt med finansiella medel för vistelsen. Inresande måste kunna visa att man har ca 800 UAH per dag under sin vistelse i Ukraina, samt medel för ytterligare fem dagar utöver den planerade vistelsen. Planerar man exempelvis att stanna tio dagar måste man ha 8000 UAH (800 UAH * 10 dagar) plus 4000 UAH (800 UAH * 5 dagar) dvs. sammanlagt ca 12 000 UAH. Barn under 18 år omfattas inte av kraven. 

För att styrka att man har tillräckligt med finansiella medel (pengar) krävs något av nedanstående:

 • att man har den aktuella summan i UAH i kontanter eller i annan valuta som är växlingsbar med UAH;
 • dokument som visar innehavet av summan och möjlighet att få ut det på en bank i Ukraina;
 • bankomatutdrag som visar summa av bankinnehavet;
 • resebekräftelse av bokad resa;
 • dokument som visar att den inbjudande parten står för den besökandes alla kostnader under vistelsen i Ukraina.

Man bör också kunna visa upp en bokad returbiljett till Sverige eller landet där man bor, alternativ till tredjeland. Har man returbiljett och eventuellt hotellbokning avräknas den summan från kravet om 800 UAH/dag. Länk till lagen (på ukrainska).Översättningar av lagstiftningen till engelska finns tillgängliga i kolumnen till höger om denna text (två dokument).Hälso- och sjukvård

Hälsovården når inte upp till västerländsk standard. I begränsad utsträckning finns engelskspråkig vård att tillgå.
Drick inte kranvattnet utan endast vatten på flaska. Det finns att köpa i alla affärer och kiosker. Kvaliteten på mat kan variera från olika mataffärerna. Se till att alltid äta väl tillagad mat. Frukt bör skalas för att undvika magproblem.
 
American Medical Centers har engelskspråkig personal http://amcenters.com/?lang=en
 • Inga obligatoriska vaccinationer krävs för inresa i landet. Dock rekommenderas att resenärer, särskilt de som planerar att stanna länge eller vet att de kommer att vistas i miljöer med sämre hygieniska förhållanden, ser över sitt vaccinationsskydd. För samtliga resenärer är det bra att ha ett aktuellt skydd avseende polio-, stelkramps- och difterivaccinationer samt skydd mot hepatit A och B. Om man kommer att vistas i områden med träd och skog bör man se över sitt vaccinationsskydd mot fästingar. För 1177:s råd vid resa till Ukraina se http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Vaccinationer/Varldsdelar/Varldsdelar-Europa/Ukraina/
 • HIV/Aids är mer utbrett i Ukraina än i Sverige. I en rapport från UNAIDS/WHO från 2010 uppskattade man att ca 350 000 personer över 15 år lever med HIV, ca 1,1 % av den vuxna befolkningen vilket är betydligt högre procentandel än i Sverige. Kondomer finns att köpa på apotek och större affärer.
  För ambulans ring 103.

  Lokala lagar och sedvänjor

  I Ukraina måste svenska medborgare följa ukrainsk lagstiftning som ibland skiljer sig avsevärt från svensk. Polis eller andra myndighetspersoner talar inte alltid engelska. Har man blivit arresterad eller medtagen till en polisstation ska man be att svenska ambassaden underrättas.

  Det är tillåtet att föra in 200 cigaretter eller 250 gram tobak till Ukraina. När det gäller alkohol får man ta in en liter starksprit, två liter vin samt fem liter öl. Mat får man föra in för personligt bruk. Det totala värdet får inte överstiga 50 euro per person

  För fullständiga tullregler se ukrainska tullens hemsida

  Alkohol och droger
  Alkohol är billigt och lättillgängligt i Ukraina. Det finns många lokala märken av vodka, vin och öl. Det finns rapporter om personer som dör av alkoholförgiftning liksom andra relaterade sjukdomar och olyckor till följd av alkohol.

  Rökning och drickande av alkohol är förbjudet på offentliga platser. Offentliga platser inkluderar exempelvis tunnelbanan, busstationer, parker, lekparker och offentliga byggnader. Bryter man mot alkoholförbudet kan det resultera i en varning, böter eller ett omhändertagande i upp till femton dagar. Bryter man mot rökförbudet kan man få böter. Att sälja alkohol och tobak till personer under 18 år är förbjudet.

  Straffen för innehav, användande och smuggling av droger är stränga - fängelse och höga böter - i Ukraina.

  Korruption
  Korruption är ett problem i Ukraina. Man ska se till att alltid ha med sig passet för att kunna legitimera sig. Det är också bra att ha en passkopia med sig och förvara den på annat ställe. Polisen genomför regelbundet kontroller av utlänningar, särskilt i centrum kring huvudgatan Chresjtjatyk. Polisen ska i sin tur kunna legitimera sig med namn, rang och anledningen till kontrollen. Polisen godtar i dessa situationer endast pass som giltig id-handling eftersom de vill kunna kontrollera att man lagligen rest in i Ukraina. Vid inresa i landet får man en inresestämpel i passet. Om man inte kan identifiera sig med sitt pass utgör det laglig grund för polisen att ta en person i förvar. Skulle det hända ska man se till att det skrivs en rapport av händelsen. Att betala en polis direkt på stället där man blir stoppad är olagligt och kan rubriceras som muta. Böter kan bara beslutas av domstol och ska oftast betalas inom femton dagar. Poliser som begär mutor kan rapporteras till "hot-line" telnr +380 44 272 4659 eller 102.

  Prostitution
  Sexhandel (prostitution) är olagligt i Ukraina. Det är straffbart både att köpa och sälja sex. Trots detta förekommer prostitution och annonseras under olika skepnader (massage, eskorttjänster, etc.).

  Kriminalitet och personlig säkerhet

  Givetvis bör man vara extra vaksam på marknader, järnvägsstationer, allmänna transporter och barer/diskotek, där stölder och rån kan förekomma. Man bör förvara pengar och värdeföremål säkert och undvika att röra sig i dåligt upplysta eller ensligt belägna kvarter.
  Som i alla städer ska man vara vaksam på ficktjuvar. Rapporter om ficktjuvar finns från alla större städer i Ukraina. I Kiev förekommer det stölder framförallt vid turiststråken, Maidan Nezalezjnosti/Självständighetstorget, Chresjtjatyk Street och Andriivsky uzviz. Se till att alltid ha uppsikt över dina värdesaker och förvara plånbok etc. på ett svåråtkomligt sätt för tjuvar.
   
  Det förekommer gatubedragare framförallt i Kiev, som försöker lura turister på pengar och värdehandlingar. Bedragarna använder sig bland annat av "plånboks-tricket" som går ut på att en person tappar sin plånbok varpå turisten plockar upp den. I gengäld anklagas turisten för att ha tagit pengar från plånboken och uppmanas att visa sin egen plånbok. När turisten tar upp sin plånbok försvinner någon annan med dennes plånbok. Dessa personer arbetar ofta i grupper om flera. I vissa fall kan det även förekomma att en person utger sig för att vara polis och snabbt visar upp något som ska föreställa en polislegitimation. Även i detta fall händer att man uppmanas visa sin plånbok som tjuven tar och försvinner med.
  Rasistiskt motiverade brott och trakasserier mot enskilda personer har förekommit. De flesta personer stöter inte på några problem men det finns rapporter om att personer med ursprung i Afrika eller Asien utsatts för oprovocerade incidenter i centrala Kiev.
  Bedrägeri via internet förekommer också där man förleds att ge pengar i tron om att det är en äkta kärleksrelation eller en "vän" som behöver hjälp. Ofta byggs relationer upp under lång tid som i slutändan leder till att man överför en stor summa pengar som man sedan inte får tillbaka.
  Så kallad "skimming" vid bankomatuttag förekommer dessvärre i Ukraina. Var noggrann med vilken uttagsautomat du väljer, om möjligt använd de som finns inne på bankkontor. Samma sak gäller vid betalning på restauranger och i affärer. Använd endast betalkort på betrodda ställen.
  Du som planerar att studera vid ett ukrainskt universitet eller annan utbildningsanstalt och bo i studentrum, se till att du i förväg får ett kontrakt med specifikation över vad som ingår och ett kvitto på inbetalda avgifter, för att väl på plats kunna hävda din rätt till utlovad logi.
  Lämna inga värdesaker i bilen eftersom det ökar risken för stölder. Se också till att parkera bilen på ett säkert ställe, förslagsvis övervakad parkering.
  När man åker taxi bör man använda taxibilar som är märkta med företages namn och nummer på sidan av och ovanpå taxibilen. Gör upp om priset på förhand. Det billigaste sättet att åka med en taxi är oftast att ringa och beställa en bil varpå man får veta priset till destinationen.
  Var medveten om att ukrainsk lag tillämpas även på svenska medborgare i Ukraina.
  Telefonnummer till polis är 102.

  Trafiksäkerhet

  Reser man med egen bil till Ukraina måste man vid inpasseringen kunna visa upp bilens registreringsbevis från Trafikverket. Om man har en helförsäkring bör man kontrollera att den täcker resor i Ukraina. Om den svenska försäkringen inte täcker resor i Ukraina kan man höra med försäkringsbolaget om det går att köpa en tilläggsförsäkring, s.k. green card. I Ukraina är det krav på tredjemansförsäkring för skada på någon annans bil. Försäkring gällande för femton dagar är ett minimum. För längre vistelser köper man en försäkring under den perioden man planerar att stanna i Ukraina.

  Ovanstående gäller även hyrbilar. Om man inte kan visa upp ovanstående dokument har polisen rätt att beslagta bilen och den enskilde får stå för kostnaden.

  Personer som planerar att resa till Ukraina från Sverige med bil kan välja att åka färja till Polen och sedan vidare in i Ukraina. För information om vägarna i Polen, se svenska ambassaden i Warszawa. Väljer man att ta vägen via Vitryssland krävs visum för svenska medborgare.

  Trafiken är ett problem i Ukraina; vägnätet håller ofta inte västerländsk standard och man kan inte vara säker på att alla fordon har reflexer och fungerande lysen. Vägarna är ofta dåligt upplysta och i dåligt skick. Ju längre bort från huvudstaden och huvudvägarna man kommer, desto sämre är vägarna. Det finns dåligt med skyltar och information. Servicestationer är ännu ganska sällsynta vid avsides landsvägar. Kvaliteten på bränsle och i synnerhet på diesel kan variera kraftigt. Servicestationer med diesel av så kallad Euro-kvalitet är att rekommendera. Vägskyltar och hastighetsbegränsningar iakttas ofta inte. Undvik om möjligt att köra efter mörkrets inbrott och planera resor till andra städer noggrant. Anpassa hastighet och körning till väglag och trafikrytm samt undvik att köra längre sträckor under den mörka delen av dygnet.

  Bilbälte måste användas både fram och bak i bilen. Att använda mobiltelefon under körning är förbjudet (om man inte har "handsfree"). För förare gäller nollprocentig alkoholkonsumtion. Kör man bil alkoholpåverkad kan man straffas med böter. Rattonykterhet är dock vanligt förekommande.

  Hastighetsbegränsningarna är 60 km/h i städer och samhällen, 90 km/h utanför städer samt 110 km/h på motorväg.

  Motorvägen mellan Kiev och Odessa, som tar ca 5-6 timmar, är i gott skick med undantag för vissa sträckor. Vägnätet mellan Kiev och vissa andra städer är under förbättring.

  Som fotgängare ska man se upp när man går över gatan eftersom bilarna inte alltid stannar. Man bör också iaktta försiktighet på trottoarer eftersom bilarna har tillåtelse att parkera där.

  Trafikincident eller olycka
  Det har rapporterats om att polisen stoppat bilar för mindre förseelser och bötfällt dessa. Enligt ukrainsk lag har polisen rätt att stoppa ett fordon. Polismannen ska kunna uppge sitt namn, rang samt kunna tala om varför man stoppats och skriva en rapport om det inträffade. En bot ska betalas på bank inom femton dagar. Man ska aldrig betala en polis direkt på stället eftersom det kan räknas som en muta.

  Om man blir inblandad i en trafikolycka får man inte lämna platsen eller flytta på bilen förrän trafikpolisen kommit. När trafikpolisen anländer begär de identitetshandlingar av inblandade och skriver sedan en rapport i ärendet.

  Inrikesministeriet och trafikpolisen har följande hjälplinjer som man kan kontakta för råd:

  Inrikesministeriet
  hjälptelefon +380 44 256 1675
  vakthavande tel +380 44 256 1002/4

  Trafikpolisen
  hjälptelefon +380 44 272 4659
  vakthavande tel +380 44 272 3660

  Notera att ukrainska tjänstemän och poliser ofta bara talar ryska och ukrainska.

  Försäkringsskydd

  Se till att ha en giltig reseförsäkring innan avresa till Ukraina. Försäkringsbolagen i Sverige har normalt ett 45 dagars reseskydd som ingår i hemförsäkringen. Ta reda på vad försäkringen täcker och om eventuell tilläggsförsäkring behövs. Via försäkringsbolaget kan man innan avresa skriva ut ett servicekort som specificerar vad man är berättigad till.

  Försäkringsbolagen har i sin tur avtal med SOS International eller något annat larmbolag. Vid sjukdom eller skada råder SOS International resenärer att kontakta dem innan en eventuell behandling påbörjas. SOS International kan ge råd om rätt läkarkompetens och klinik samt vilken prisnivå som bör gälla. Se till att alltid få kvitto på behandling och medicinkostnader. Försäkringsbolagen begär sedan att få ta del av dessa i original vid begäran om ersättning.

  Vid stöld av egendom ska polisanmälan göras. Även den ska skickas in till försäkringsbolaget.

  Vad gäller övriga delar av reseskyddet såsom förseningar, bortkommet bagage, inköp av kläder etc. kontakta alltid SOS International eller det bolag som försäkringsbolaget angett för att se vad som gäller för den aktuella försäkringen.

  Övriga upplysningar

  Språk
  För att ta sig fram i Ukraina underlättar det om man talar ryska eller ukrainska. Kunskaper i engelska är inte vanligt förekommande men i de större städerna är det många unga människor som numera talar engelska.

  Media
  Engelskspråkig mediarapportering kan fås via Kyiv Post och Radio Free Europe

  Tillgänglighet
  Personer med funktionsnedsättning kan stöta på svårigheter i Ukraina eftersom tillgängligheten inte är densamma som i Sverige. Exempelvis parkerar många sina bilar på trottoarerna i Kiev på grund av platsbrist på gatorna. Byggnader och allmänna kommunikationer är inte heller konstruerade med tanke på personer med fysiska funktionsnedsättningar. Hiss saknas ofta. Det är en god idé att kontakta hotellet eller researrangören för vilka förutsättningar som gäller.

  Hantering av pengar
  Den lokala valutan i Ukraina heter hryvna. Det finns bankomater i de större städerna men se upp för skimming. De vanligaste kreditkorten är Visa och Master Card. I större affärer och restauranger går det bra att betala med kreditkort men det lönar sig att vara försiktig eftersom det hänt att kort kopierats i samband med betalningen.

  Allmänna kommunikationer

  De flesta städer i Ukraina har spårvagnar, bussar och trådbussar. Köp biljett i förväg vid större stationer eller direkt på bussen. Biljetten måste sedan stämplas i en automat som finns på bussen. Kontroll av biljetter sker regelbundet och har man inte stämplat den kan man få böta.

  Charkiv, Kiev och Dnipro har tunnelbana som fungerar mellan kl sex på morgonen till midnatt. Biljett i form av en polett kan köpas på stationerna. Under rusningstid kan bussar och tunnelbana vara överbelastade i Kiev.

  Under nattetid finns det inga allmänna kommunikationer.

  Mellan städerna kör många minibussar. Ett transportalternativ är tåg som går mellan flera av städerna. De som åker nattåg ska beakta att det inte säljs skilda sovplatser för kvinnor och män, utan vagnarna är blandade. Det går även inrikesflyg mellan Kiev och de största städerna.

  Dubbelt medborgarskap

  Ukrainska medborgare tillåts inte ha dubbelt eller flera medborgarskap enligt ukrainsk lag. Det innebär att du som är både svensk och ukrainsk medborgare och reser in i Ukraina tar vissa risker. Bland annat kan det innebära att ukrainska myndigheter inte tillåter dig att få konsulär hjälp av Sveriges ambassad om du skulle frihetsberövas/gripas av polis.

  Vidare kan du tvingas att genomgå militärtjänstgöring, något som är obligatoriskt för en stor del av den ukrainska befolkningen.

  Fullständig information om riskerna med dubbelt medborgarskap och resor till länder som inte tillåter detta finns på regeringens webbplats. Personer med dubbelt medborgarskap uppmanas att noggrant läsa denna information innan eventuell avresa.

  Ambassaden & konsulat

  Navigation

  Top