Ambassadör Martin Hagström

  • Ambassador Martin Hagström

    Ambassador Martin Hagström Foto: Kristian Pohl

Martin Hagström, Sveriges ambassadör till Ukraina  

Martin Hagström är Sveriges ambassadör i Ukraina. Han anlände till Kiev i september 2016. Innan sitt nuvarande uppdrag tjänstgjorde Hagström som ambassadör för Östliga partnerskapet vid UD i Stockholm 2013-2016. 2010-2013 var han chef för UD:s Östeuropagrupp. Han var tidigare stationerad vid bl a Sveriges ständiga representation vid EU samt generalkonsulatet i Sankt Petersburg. Innan han påbörjade sin diplomatiska karriär arbetade Hagström som journalist.

Navigation

Top