Turistbesök - extra dokument

Ska du ansöka om visum för ett turistbesök behöver du dokumenten nedan.

Blanketterna måste fyllas i på svenska eller engelska. Blanketterna måste signeras och vara i original. Om ett barn ansöker om visum och ska resa utan hans/hennes vårdnadshavare ska ett födelsebevis och ett skriftligt medgivande från vårdnadshavaren/arna bevittnat av Notarius publicus lämnas in i original med en kopia på varje dokument. Alla andra dokument, förutom kvittot på betald ansökningsavgift om den sökande lämnar in sina dokument på ambassaden samt eventuella specialdokument för särskilda resor, kan vara kopior. Dokument som gäller ansökningar om Schengenvisum behöver inte vara översatta.

Du måste ha:

  • de dokument som gäller alla viseringssökande. Läs mer under Dokument som krävs av alla sökande
  • detaljerad resplan (på svenska eller engelska)
  • kopia på hotellbokning
  • kopia på biljettbokning för transport till Sverige och åter till Ukraina. 

Navigation

Top