Sport-, forsknings-, artist-, studie- och kulturbesök - extra dokument

Ska du ansöka om visum i sport-, forsknings-, artist-, studie- elle kultursyfte behöver du dokumenten nedan.

Blanketterna måste fyllas i på svenska eller engelska. Blanketterna måste signeras och vara i original. Om ett barn ansöker om visum och ska resa utan hans/hennes vårdnadshavare ska ett födelsebevis och ett skriftligt medgivande från vårdnadshavaren/arna bevittnat av Notarius publicus lämnas in i original med en kopia på varje dokument. Alla andra dokument, förutom kvittot på betald ansökningsavgift om den sökande lämnar in sina dokument på ambassaden samt eventuella specialdokument för särskilda resor, kan vara kopior. Dokument som gäller ansökningar om Schengenvisum behöver inte vara översatta.

Du måste ha:

  • de dokument som gäller alla viseringssökande. Läs mer under Dokument som krävs av alla sökande
  • inbjudan i original från värdorganisationen för besöket i Sverige där besökets längd och syfte framgår samt vem som står för dina kostnader under vistelsen. Det är möjligt att e-posta en inscannad kopia av inbjudan direkt till ambassadens visumavdelning, visa.kiev@gov.se, eller faxa, +380 44 494 4292
  • om forsknings- eller studiebesök för elever/studenter: en skriftlig inbjudan eller ett antagningsbesked från lärosätet i fråga.

 

Navigation

Top